НАДЗОР

Начало » НАДЗОР

Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-18 от 16.07.2019 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-41 от 07.04.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-04 от 21.02.2019 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-119 от 27.10.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-84 от 14.07.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-12 от 19.06.2019 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-07 от 14.05.2019 г.
Наказателно постановление № РД-10-13 от 04 ноември 2020 г.
Наказателно постановление № РД-10-12 от 03 ноември 2020 г.
Наказателно постановление № РД-10-11 от 21 октомври 2020 г.
Наказателно постановление № РД-10-10 от 02 септември 2020 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-43 от 16.05.2017 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-40 от 20.11.2018 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-23 от 28.08.2019 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-12 от 29.05.2019 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-26 от 02.10.2019 г.
Наказателно постановление № РД-10-9 от 22 юли 2020 г.
Наказателно постановление № РД-10-8 от 08 юли 2020 г.
Наказателно постановление № РД-10-7 от 08 юли 2020 г.
Резюме на доклади за осъществено наблюдение на новини и актуално-публицистични предавания, излъчени на 2, 10 и 22 септември 2020 г. в радио- и телевизионните програми