НАДЗОР

Начало » НАДЗОР

Наказателно постановление № РД-10-9 от 02 юни 2021 г.
Наказателно постановление № РД-10-8 от 02 юни 2021 г.
Наказателно постановление № РД-10-7 от 19 май 2021 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-10 от 14.05.2019 г.
Наказателно постановление № РД-10-6 от 28 април 2021 г.
Наказателно постановление № РД-10-5 от 8 април 2021 г.
Доклад за специализираното наблюдение на предизборната кампания за 45-то народно събрание
Наказателно постановление № РД-10-4 от 17 март 2021 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-16 от 09.07.2019 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-8 от 14.05.2019 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-2 от 15.01.2019 г.
Наказателно постановление № РД-10-3 от 24 февруари 2021 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-31 от 14.08.2018 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-28 от 17.10.2019 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-17 от 03.04.2018 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-3 от 11.03.2020 г.
Наказателно постановление № РД-10-2 от 13 януари 2021 г.
Наказателно постановление № РД-10-1 от 13 януари 2021 г.
Резюме на доклад за резултатите от фокусирано наблюдение на темата Ковид-19 в програми на обществени и търговски доставчици на медийни услуги за периода 25.11-08.12.2020 година
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-03 от 06.02.2019 г.