НАДЗОР

Начало » НАДЗОР

Наказателно постановление № РД-10-14 от 25 август 2021 г.
Наказателно постановление № РД-10-13 от 12 август 2021 г.
Наказателно постановление № РД-10-12 от 12 август 2021 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-59 от 12.09.2017 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-21 от 28.08.2019 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-11 от 21.10.2020 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-42 от 16.05.2017 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-35 от 10.04.2017 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-29 от 11.12.2019 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-19 от 14.02.2017 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-11 от 29.05.2019 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-09 от 22.07.2020 г.
Специализиран мониторинг на аудио- и аудио-визуално съдържание за парламентарния вот на 11.07.2021 г.
Наказателно постановление № РД-10-11 от 07 юли 2021 г.
Наказателно постановление № РД-10-10 от 16 юни 2021 г.
Наказателно постановление № РД-10-9 от 02 юни 2021 г.
Наказателно постановление № РД-10-8 от 02 юни 2021 г.
Наказателно постановление № РД-10-7 от 19 май 2021 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-10 от 14.05.2019 г.
Наказателно постановление № РД-10-6 от 28 април 2021 г.