НАДЗОР

Начало » НАДЗОР

Наказателно постановление № РД-10-6 от 24 юни 2020 г.
Доклад за осъществено наблюдение на радио- и телевизионни програми в периода 18-24 юли 2020 година
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-15 от 22.04.2020 г.
Наказателно постановление № РД-10-5 от 17 юни 2020 г.
Наказателно постановление № РД-10-4 от 20 май 2020 г.
Доклад за осъществено наблюдение на радио- и телевизионни програми в периода 10-17 юли 2020 година
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-107 от 15.09.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-14 от 21.06.2019 г.
Резюме от осъществено наблюдение на националните ефирни програми относно отразяването на темата за извънредното положение в страната във връзка с Covid-19 за периода от 13 март до 12 април 2020 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-27 от 10.07.2018 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-17 от 09.07.2019 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-58 от 29.08.2017 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-37 от 30.10.2018 г
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-32 от 14.08.2018 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-5 от 19.03.2019 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-79 от 14.07.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-66 от 10.10.2017 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-47 от 27.06.2017 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-7 от 06.02.2018 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-6 от 06.02.2018 г.