НАДЗОР

Начало » НАДЗОР

Фокусиран тематичен мониторинг на случая с кораба „Царевна“ в контекста на войната в Украйна
Наказателно постановление № РД-10-11 от 19 май 2022 г.
Наказателно постановление № РД-10-10 от 05 май 2022 г.
Наказателно постановление № РД-10-9 от 30 март 2022 г.
Наказателно постановление № РД-10-8 от 30 март 2022 г.
Наказателно постановление № РД-10-7 от 30 март 2022 г.
Наказателно постановление № РД-10-6 от 25 март 2022 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-09 от 02.06.2021 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-05 от 17.06.2020 г.
Наказателно постановление № РД-10-5 от 16 февруари 2022 г.
Фокусиран тематичен мониторинг за войната в Украйна на актуално-публицистични предавания в програма ХОРИЗОНТ на БНР в периода 24.02.-15.03. 2022 г.
Фокусиран тематичен мониторинг за войната в Украйна на актуално-публицистични предавания в програма БНТ1 на БНТ в периода 24.02.-15.03. 2022 г.
Доклад относно предаването „Политически НЕкоректно“, излъчено на 10 април 2022 г. в програма ХОРИЗОНТ на БНР
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-33 от 04.09.2018 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-21 от 26.06.2018 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-12 от 04.12.2020 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-07 от 08.07.2020 г.
Наказателно постановление № РД-10-4 от 14 януари 2022 г.
Наказателно постановление № РД-10-3 от 14 януари 2022 г.
Наказателно постановление № РД-10-2 от 14 януари 2022 г.