Решения

Решения

Начало » Актове на СЕМ » Решения
Филтър

Решение № РД-05-110 от 28 септември 2017 г. за утвърждаване на членове на управителния съвет на БНТ.
Решение № РД-05-109 от 28 септември 2017 г. за изменение на Критериите за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата.
Решение № РД-05-108 от 28 септември 2017 г. за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на "Телевизия Туризъм" ООД. 
Решение № РД-05-107 от 28 септември 2017 г. за вписване на "Европейска народна академия" ООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-106 от 28 септември 2017 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на "Оберон Радио Макс" ЕООД за територията на гр. София.
Решение № РД-05-105 от 28 септември 2017 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на "Оберон Радио Макс" ЕООД за територията на гр. Варна.
Решение № РД-05-104 от 28 септември 2017 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на "Оберон Радио Макс" ЕООД за територията на гр. Самоков.
Решение № РД-05-103 от 28 септември 2017 г. за изменение на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуга, издадени на "Оберон Радио Макс" ЕООД за територията на гр. Велинград и гр. Бургас.
Решение № РД-05-102 от 12 септември 2017 г.. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Фокус-Нунти" ООД за територията на гр. Златоград. 
Решение № РД-05-101 от 12 септември 2017 г.. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "БТВ Медиа груп" ЕАД за територията на гр. Велинград. 
Решение № РД-05-100 от 12 септември 2017 г.. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Дарик радио" АД.
Решение № РД-05-99 от 29 август 2017 г.. за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщения, издадени на "Радио Експрес" АД.
Решение № РД-05-98 от 29 август 2017 г. за изменение на лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на "Фокус–Нунти" ООД за гр. Кърджали.
Решение № РД-05-97 от 23 август 2017 г. за избор на генерален директор на БНТ.
Решение № РД-05-96 от 16 август 2017 г. за изменение на лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на "РТЕ НЕТ" ООД за гр. Ихтиман.
Решение № РД-05-95 от 8 август 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на  "РТЕ НЕТ" ООД за територията на град Кърджали.
Решение № РД-05-94 от 8 август 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на  "Фокус-Нунти" ООД за територията на град Кърджали.
Решение № РД-05-93 от 8 август 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "РТЕ НЕТ" ООД за територията на град Несебър.
Решение № РД-05-92 от 25 юли 2017 г. за изменение на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуги, издадени на "Радиокомпания Си.Джей" ООД.
Решение № РД-05-91 от 25 юли 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Инвестор.БГ АД за територията на град Златоград.