Решения

Начало » Актове на СЕМ » Решения
Филтър

Решение № РД-05-27 от 02 април 2020 г. за заличаване регистрацията на Глобъл Комюникейшън Нет АД като доставчик на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-26 от 27 март 2020 г. за изменение на регистрацията на 359 Броудкастинг Медия ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-25 от 11 март 2020 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-24 от 11 март 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Е-79 ЕООД.
Решение № РД-05-23 от 11 март 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фокус-Нунти ООД.
Решение № РД-05-22 от 11 март 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио Веселина ЕАД.
Решение № РД-05-21 от 11 март 2020 г. за поправка на фактическа грешка, допусната в Решение № РД-05-17/ 26.02.2020 г.
Решение № РД-05-20 от 26 февруари 2020 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-19 от 26 февруари 2020 г. за заличаване вписването на Новаком Груп ЕООД като доставчик на нелинейни медийни услуги.
Решение № РД-05-18 от 26 февруари 2020 г. за отказ за вписване в Четвърти раздел на Публичния регистър на Кинг Мюзик ЕООД.
Решение № РД-05-17 от 26 февруари 2020 г. за прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга от Плюс - Р 2015 ЕООД на Оберон Радио Макс ЕООД.
Решение № РД-05-16 от 12 февруари 2020 г. за заличаване регистрацията на Община Свищов като доставчик на радиоуслуга.
Решение № РД-05-15 от 5 февруари 2020 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Свищов, честота 100.0 MHz.
Решение № РД-05-14 от 5 февруари 2020 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Свищов, честота 94.7 MHz.
Решение № РД-05-13 от 5 февруари 2020 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Левски, честота 93.5 MHz.
Решение № РД-05-12 от 5 февруари 2020 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Левски, честота 92.7 MHz. 
Решение № РД-05-11 от 5 февруари 2020 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Бяла (обл. Русе), честота 95.2 MHz.
Решение № РД-05-10 от 5 февруари 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Решение № РД-05-9 от 5 февруари 2020 г. за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-8 от 5 февруари 2020 г. за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация.