Решения

Начало » Актове на СЕМ » Решения
Филтър

Решение № РД-05-75 от 15 септември 2020 г. за изменение на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуги, издадени на Оберон Радио Макс ЕООД.
Решение № РД-05-74 от 02 септември 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фокус-Нунти ООД за територията на гр. Белоградчик.
Решение № РД-05-73 от 02 септември 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фокус-Нунти ООД за територията на гр. Ловеч.
Решение № РД-05-72 от 02 септември 2020 г. за вписване на Статис АД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-71 от 02 септември 2020 г. за отказ за откриване на процедура по чл. 116е от ЗРТ.
Решение № РД-05-70 от 12 август 2020 г. за предоставяне на пълен достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-69 от 12 август 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Добруджа спектър ООД.
Решение № РД-05-68 от 12 август 2020 г. за регистрация на Лени Филм ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор). 
Решение № РД-05-67 от 28 юли 2020 г. за липса на конфликт на интереси.
Решение № РД-05-66 от 22 юли 2020 г. за изменение на разрешения за осъществяане на електронни съобщения, издадени на Фокус-Нунти ООД.
Решение № РД-05-65 от 22 юли 2020 г. за издаване на разрешения за осъществяване на електронни съобщения на Оберон Радио Макс ЕООД.
Решение № РД-05-64 от 22 юли 2020 г. за изменение на регистрацията на Калртон Инвест ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-63 от 22 юли 2020 г. за заличаване регистрацията на 359 Броудкастинг Медия ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-62 от 22 юли 2020 г. за отаз за регистрация на Бета Филм ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-61 от 22 юли 2020 г. за регистрация на Скай Екстрим ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор). 
Решение № РД-05-60 от 22 юли 2020 г. за заличаване регистрацията на Щерев оил ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-59 от 22 юли 2020 г. за регистрация на Европейска народна академия ООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-58 от 22 юли 2020 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на Оберон Радио Макс ЕООД за територията на гр. Несебър.
Решение № РД-05-57 от 8 юли 2020 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на Добруджа спектър ООД за територията на гр. Добрич.
Решение № РД-05-56 от 8 юли 2020 г. за заличаване регистрацията на Телевизия ОКО ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.