Решения

Начало » Актове на СЕМ » Решения
Филтър

Решение № РД-05-17 от 6 февруари 2019 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-16 от 6 февруари 2019 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-15 от 6 февруари 2019 г. за заличаване регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на "Евроком България" ЕООД.
Решение № РД-05-14 от 6 февруари 2019 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на "Оберон Радио Макс" ЕООД за територията на гр. Самоков.
Решение № РД-05-13 от 30 януари 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Инвестор.бг" АД за територията на гр. Русе.
Решение № РД-05-12 от 30 януари 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Решение № РД-05-11 от 22 януари 2019 г. за заличаване на "Тянков Груп" ЕООД като доставчик на нелинейни медийни услуги (Плати за да гледаш).
Решение № РД-05-10 от 22 януари 2019 г. за регистрация като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) на "А1 България" ЕАД.
Решение № РД-05-9 от 22 януари 2019 г. за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-8 от 15 януари 2019 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-7 от 15 януари 2019 г. за изменение на регистрацията на "Българска свободна медия" ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-6 от 8 януари 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "РТЕ НЕТ" ООД за територията на гр. Пещера.
Решение № РД-05-5 от 8 януари 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Дарик радио" АД.
Решение № РД-05-4 от 8 януари 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Решение № РД-05-3 от 8 януари 2019 г. за изменение на регистрацията на "Българска свободна медия" ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-2 от 8 януари 2019 г. за изменение на индивидуална лицензия и на регистрация за доставяне на аудио-визуална услуга „Еврофутбол“.
Решение № РД-05-1 от 8 януари 2019 г. за регистрация като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) на "Тянков груп" ЕООД.
Решение № РД-05-99 от 13 декември 2018 г. за изменение на Решение № РД-05-98/12.12.2018 г.
Решение № РД-05-98 от 12 декември 2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка, открита с Решение № РД-05-72/09.10.2018 г.
Решение № РД-05-97 от 27 ноември 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Оберон радио Макс" ООД за територията на гр. Русе.