Решения

Начало » Актове на СЕМ » Решения
Филтър

Решение № РД-05-85 от 16 юли 2019 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална услуга и на удостоверения за регистрация, издадени на "Нова Броудкастинг Груп" ЕАД.
Решение № РД-05-84 от 16 юли 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Оберон Радио Макс" ЕООД за територията на гр. Велинград.
Решение № РД-05-83 от 16 юли 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Инвестор.бг" АД за територията на гр. Велинград.
Решение № РД-05-82 от 16 юли 2019 г. за заличаване регистрацията на "Видеосат - Нове" ООД като доставчик на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-81 от 9 юли 2019 г. за откриване на процедури за провеждане на конкурси за градовете Златица, Трявна и Карлово.
Решение № РД-05-80 от 5 юли 2019 г. за избор на генерален директор на Българската национална телевизия.
Решение № РД-05-79 от 1 юли 2019 г. за изменение на регистрацията на "Фотон - К" ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-78 от 1 юли 2019 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на СД "Вис Виталис - Самарски и с-ие" за град Казанлък.
Решение № РД-05-77 от 28 юни 2019 г. за избор на генерален директор на Българското национално радио.
Решение № РД-05-76 от 21 юни 2019 г. за изменение на общите условия на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на Фондация "Радио Нова Европа".
Решение № РД-05-75 от 17 юни 2019 г. за предсрочно прекратяване мандата на член на УС на БНТ.
Решение № РД-05-74 от 11 юни 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на СД "Керемидчиев и Райкова и СИЕ" на територията на гр. Ямбол.
Решение № РД-05-73 от 11 юни 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радиокомпания Си.Джей" ООД за територията на гр. Ихтиман.
Решение № РД-05-72 от 11 юни 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Решение № РД-05-71 от 11 юни 2019 г. за прехвърляне на индивидуалниа лицензиия за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Шумен от "Българска радиокомпания" ЕООД на "Радио 1" ЕООД.
Решение № РД-05-70 от 11 юни 2019 г. за прехвърляне на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Плевен и гр. Сливен от "Българска радиокомпания" ЕООД на "Р-22" ЕООД.
Решение № РД-05-69 от 04 юни 2019 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на СД "Керемидчиев и Райкова и СИЕ – РАМБА" за гр. Ямбол.
Решение № РД-05-68 от 29 май 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Фокус-Нунти" ООД за територията на гр. Тутракан.
Решение № РД-05-67 от 29 май 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радиокомпания Си.Джей" ООД за територията на гр. Тутракан.
Решение № РД-05-66 от 29 май 2019 г. за изменение регистрацията на "ЕС ТВ" ЕООД като доставчик на аудио-визуална медийна услуга.