Решения

Решения

Начало » Актове на СЕМ » Решения
Филтър

Решение № РД-05-152 от 27 октомври 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радио Тангра" ЕАД за град Русе. 
Решение № РД-05-151 от 27 октомври 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Р-22" ЕООД за град Русе.
Решение № РД-05-150 от 27 октомври 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Решение № РД-05-149 от 27 октомври 2015 г. за заличаване регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на "Глобус България" ЕООД.
Решение № РД-05-148 от 27 отомври 2015 г. за регистация на "Ефишънси фърст медия" ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор). 
Решение № РД-05-147 от 27 октомври 2015 г. за прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга за гр. Силистра от СД "Менес" на "Радио Веселина" ЕАД.
Решение № РД-05-146 от 20 октомври 2015 г. за заличаване регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на „Зона груп” ЕООД.
Решение № РД-05-145 от 20 октомври 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на територията на град Велико Търново, издадено на "Р-22" ЕООД.
Решение № РД-05-144 от 20 октомври 2015 г. да изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на територията на град Велико Търново, издадено на "Метрорадио" ЕООД.
Решение № РД-05-143 от 20 октомври 2015 г. за прехвърляне на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на територията на гр. Враца от "РТВ Вестител - Враца" ЕАД на "Фокус-Нунти" ООД.
Решение № РД-05-142 от 20 октомври 2015 г. за регистрация на "Контент Филм Интернешънъл" ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор). 
Решение № РД-05-141 от 20 октомври 2015 г. за прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга за град Враца от "РТВ Вестител - Враца" ЕАД на "Фокус- Нунти" ООД.
Решение № РД-05-140 от 6 октомври 2015 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-139 от 6 октомври 2015 г. за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на “Конов 79” ООД.
Решение № РД-05-138 от 6 октомври 2015 г. за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на “359 Броудкастинг Медия” ООД.
Решение № РД-05-137 от 6 октомври 2015 г. за заличаване на “Тянков” ООД като доставчик на медийни услуги.
Решение № РД-05-136 от 29 септември 2015 г. за издаване на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга за област Кърджали на БНР.
Решение № РД-05-135 от 29 септември 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “РТЕ НЕТ” ООД за град Провадия.
Решение № РД-05-134 от 29 септември 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Оберон Радио Макс” ЕООД за град Ябланица.
Решение № РД-05-133 от 29 септември 2015 г. за вписване на “Теленет Сървисис” ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.