Решения

Решения

Начало » Актове на СЕМ » Решения
Филтър

Решение № РД-05-132 от 15 септември 2015 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-131 от 15 септември 2015 г. за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация. 
Решение № РД-05-130 от 15 септември 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Решение № РД-05-129 от 15 септември 2015 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга за град Банско, издадена на “Радио Веселина” ЕАД.
Решение № РД-05-128 от 15 септември 2015 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за град Кърджали.
Решение № РД-05-127 от 8 септември 2015 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на “РТЕ НЕТ” ООД.
Решение № РД-05-126 от 8 септември 2015 г. за изменение на регистрацията на “ЕСТЕЙТ ТВ” ЕООД за доставяне на аудио-визуални медийни услуги.
Решение № РД-05-125 от 8 септември 2015 г. за изменение на регистрацията на “БТВ Медиа Груп” ЕАД за доставяне на аудио-визуални медийни услуги.
Решение № РД-05-124 от 8 септември 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на „РАДИО 1” ООД за град Смолян.
Решение № РД-05-123 от 8 септември 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на "Фокус - Нунти" ООД за град Смолян.
Решение № РД-05-122 от 8 септември 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на "Фокус - Нунти" ООД за град Кубрат.
Решение № РД-05-121 от 8 септември 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на „ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД за град Левски.
Решение № РД-05-120 от 8 септември 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на БНР.
Решение № РД-05-119 от 8 септември 2015 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за градовете Ябланица, Приморско, Обзор
Решение № РД-05-118 от 8 септември 2015 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за град Априлци
Решение № РД-05-117 от 8 септември 2015 г. за регистриране на “БГ ТОП МЮЗИК” ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) .
Решение № РД-05-116 от 8 септември 2015 г. за отменяне на свое решение № РД-05-110 / 18.08.2015
Решение № РД-05-115 от 8 септември 2015 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-114 от 18 август 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на "Фокус - Нунти" ООД за град Тутракан.
Решение № РД-05-113 от 18 август 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на "Фокус - Нунти" ООД за град Севлиево.