Решения

Начало » Актове на СЕМ » Решения
Филтър

Решение № РД-05-25 от 28 февруари 2019 г. за отказ за предоставяне на обществена информация.
Решение № РД-05-24 от 28 февруари 2019 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-23 от 21 февруари 2019 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-22 от 21 февруари 2019 г. за отказ за предоставяне на обществена информация.
Решение № РД-05-21 от 12 февруари 2019 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Бобошево, честота 106.2 MHz.
Решение № РД-05-20 от 12 февруари 2019 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Созопол, честота 99.4 MHz.
Решение № РД-05-19 от 12 февруари 2019 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на Община Плевен за територията на гр. Плевен.
Решение № РД-05-18 от 6 февруари 2019 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-17 от 6 февруари 2019 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-16 от 6 февруари 2019 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-15 от 6 февруари 2019 г. за заличаване регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на "Евроком България" ЕООД.
Решение № РД-05-14 от 6 февруари 2019 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на "Оберон Радио Макс" ЕООД за територията на гр. Самоков.
Решение № РД-05-13 от 30 януари 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Инвестор.бг" АД за територията на гр. Русе.
Решение № РД-05-12 от 30 януари 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Решение № РД-05-11 от 22 януари 2019 г. за заличаване на "Тянков Груп" ЕООД като доставчик на нелинейни медийни услуги (Плати за да гледаш).
Решение № РД-05-10 от 22 януари 2019 г. за регистрация като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) на "А1 България" ЕАД.
Решение № РД-05-9 от 22 януари 2019 г. за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-8 от 15 януари 2019 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-7 от 15 януари 2019 г. за изменение на регистрацията на "Българска свободна медия" ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-6 от 8 януари 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "РТЕ НЕТ" ООД за територията на гр. Пещера.