Решения

Решения

Начало » Актове на СЕМ » Решения
Филтър

Решение № РД-05-16 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма с общ (политематичен) профил за град Горна Оряховица, честота 88.9 MHz.
Решение № РД-05-15 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория от 20 до 45 години, за град Горна Оряховица, честота 104.4 MHz.
Решение № РД-05-14 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория над 35 години, за град Горна Оряховица, честота 88.5 MHz.
Решение № РД-05-13 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория от 20 до 45 години за град Априлци, честота 107.8 MHz. 
Решение № РД-05-12 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория над 35 години за град Априлци, честота 105.4 MHz.
Решение № РД-05-11 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма с общ (политематичен) профил за град Априлци, честота 88.9 MHz.
Решение № РД-05-10 от 4 февруари 2016 г. за заличаване регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на Община Хасково.
Решение № РД-05-09 от 28 януари 2016 г. за регистрация на “СОК Камчия” ЕАД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор). 
Решение № РД-05-08 от 19 януари 2016 г. за регистрация на “Хоризонт Медия” АД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-07 от 19 януари 2016 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за градовете: Ямбол, Ловеч, Златоград, Царево, Велинград, Несебър и Поморие.
Решение № РД-05-06 от 12 януари 2016 г. за изменение регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на “Близу Медиа енд Броудбенд” ЕАД.
Решение № РД-05-05 от 12 януари 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на „Фокус – Нунти” ООД за град Белоградчик.
Решение № РД-05-04 от 12 януари 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Решение № РД-05-03 от 5 януари 2016 г. за изменение на регистрацията на “БГ Сат” АД за доставяне на аудио-визуални медийни услуги.
Решение № РД-05-02 от 5 януари 2016 г. за заличаване регистрацията на „Цифрова Кабелна Корпорация” ООД като доставчик на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-01 от 5 януари 2016 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за град Дупница.
Решение № РД-05-173 от 15 декември 2015 г. за прехвърляне на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на територията на гр. Шумен от  “Форте” ЕООД на “Радиокомпания Си.Джей” ООД.
Решение № РД-05-172 от 15 декември 2015 г. за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на “Естейт ТВ” ЕООД.
Решение № РД-05-171 от 15 декември 2015 г. за регистрация на “Хит Ти Ви” ООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-170 от 15 декември 2015 г. за прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга за гр. Шумен от “Форте” ЕООД на “Радиокомпания Си.Джей” ООД.