Решения

Решения

Начало » Актове на СЕМ » Решения
Филтър

Решение № РД-05-116 от 5 юли 2016 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за град Пловдив.
Решение № РД-05-115 от 28 юни 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “България Он Ер” ООД за гр. Велико Търново.
Решение № РД-05-114 от 28 юни 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Р-22” ЕООД за град Силистра. 
Решение № РД-05-113 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Царево, честота 101.5 MHz. 
Решение № РД-05-112 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Царево, честота 98.0 MHz.
Решение № РД-05-111 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Царево, честота 97.4 MHz.
Решение № РД-05-110 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Поморие, честота 98.7 MHz.
Решение № РД-05-109 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Несебър, честота 107.5 MHz.
Решение № РД-05-108 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Несебър, честота 100.2 MHz.
Решение № РД-05-107 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Несебър, честота 94.4 MHz.
Решение № РД-05-106 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Несебър, честота 91.3 MHz.
Решение № РД-05-105 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Несебър, честота 87.6 MHz. 
Решение № РД-05-104 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Велинград, честота 106.8 MHz.
Решение № РД-05-103 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Велинград, честота 104.0 MHz.
Решение № РД-05-102 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Велинград, честота 101.2 MHz.
Решение № РД-05-101 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Златоград, честота 105.5 MHz.
Решение № РД-05-100 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Златоград, честота 99.8 MHz. 
Решение № РД-05-99 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Златоград, честота 92.5 MHz.
Решение № РД-05-98 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Златоград, честота 87.9 MHz.
Решение № РД-05-97 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Ловеч, честота 101.2 MHz.