Решения

Начало » Актове на СЕМ » Решения
Филтър

Решение № РД-05-36 от 21 март 2017 г. за изменение на Решение № РД-05-16 от 14.02.2017 г.,
Решение № РД-05-35 от 21 март 2017 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-34 от 07 март 2017 г. за регистрация на “Мобилтел” ЕАД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-33 от 28 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Царево, честота 101.5 MHz.
Решение № РД-05-32 от 28 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Царево, честота 98.0 MHz.
Решение № РД-05-31 от 28 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Царево, честота 97.4 MHz.
Решение № РД-05-30 от 28 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Поморие, честота 98.7 MHz.
Решение № РД-05-29 от 28 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали вконкурса за град Несебър, честота 107.5 MHz.
Решение № РД-05-28 от 28 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Несебър, честота 100.2 MHz.
Решение № РД-05-27 от 28 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Несебър, честота 94.4 MHz.
Решение № РД-05-26 от 28 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Несебър, честота 91.3 MHz.
Решение № РД-05-25 от 28 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали вконкурса за град Несебър, честота 87.6 MHz.
Решение № РД-05-24 от 28 февруари 2017 г. за вписване на чуждестранна програма във втори раздел на Публичния регистър.
Решение № РД-05-23 от 23 февруари 2017 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-22 от 23 февруари 2017 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-21 от 14 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Велинград, честота 106.8 MHz.
Решение № РД-05-20 от 14 февруари 2017 г. за класиране кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Велинград, честота 104.0 MHz.
Решение № РД-05-19 от 14 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Велинград, честота 101.2 MHz.
Решение № РД-05-18 от 14 февруари 2017 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Златоград, честота 105.5 MHz
Решение № РД-05-17 от 14 февруари 2017 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Златоград, честота 99.8 MHz.