Решения

Начало » Актове на СЕМ » Решения
Филтър

Решение № РД-05-79 от 27 юни 2017 г. за изменение на лицензията за доставяне на радиоуслуга, издадена на СД "Балабанови и сие – Рамба".
Решение № РД-05-78 от 20 юни 2017 г. за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на "ПИК Броудкастинг"  АД.
Решение № РД-05-77 от 20 юни 2017 г. за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на "ТВ Сат Ком" ООД.
Решение № РД-05-76 от 20 юни 2017 г. за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на "Контент Филм Интернешънъл" ЕООД.
Решение № РД-05-75 от 20 юни 2017 г. за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на "Статис" А.
Решение № РД-05-74 от 20 юни 2017 г. за регистрация на "Б1Б" ООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-73 от 13 юни 2017 г. за прехвърляне от „Радио Веселина” ЕАД на „Агенция Витоша” ЕООД на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Петрич.
Решение № РД-05-72 от 6 юни 2017 г. за изменение на Решение № РД-05-66/31.05.2017 г. по отношение сроковете за провеждане на процедурата за избор на генерален директор на БНТ.
Решение № РД-05-71 от 6 юни 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "РТЕ НЕТ" ООД за гр. Ябланица.
Решение № РД-05-70 от 6 юни 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "РТЕ НЕТ" ООД за гр. Несебър.
Решение № РД-05-69 от 6 юни 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радио 1" ООД за гр. Несебър.
Решение № РД-05-68 от 31 май 2017 г. за изменение на идивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на "Фокус-Нунти" ООД за гр. Дулово.
Решение № РД-05-67 от 31 май 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Решение № РД-05-66 от 31 май 2017 г. за обявяване на процедура за избор на генерален директор на БНТ.
Решение № РД-05-65 от 23 май 2017 г. за прехвърляне от СД "Мая и ко – Ташев, Иванова сие" на "МК Студио" ЕООД на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Бургас. 
Решение № РД-05-64 от 23 май 2017 г. за прехвърляне от "Аетос ТВ" ЕООД на "МК Студио"  ЕООД на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуги на територията на гр. Варна и гр. Шумен.
Решение № РД-05-63 от 23 май 2017 г. за прехвърляне от „Мойра” ООД на „РТЕ НЕТ” ООД на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Видин.
Решение № РД-05-62 от 23 май 2017 г. за прехвърляне от „Беркк-М” ЕООД на „РТЕ НЕТ” ООД на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Монтана.
Решение № РД-05-61 от 16 май 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Е-79” ЕООД за гр. Дупница.
Решение № РД-05-60 от 16 май 2017 г. за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщения, издадени на “Оберон Радио Макс” ЕООД.