Решения

Начало » Актове на СЕМ » Решения
Филтър

Решение № РД-05-66 от 27 септември 2018 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за град Смолян.
Решение № РД-05-65 от 27 септември 2018 г. за регистрация като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) на "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД.   
Решение № РД-05-64 от 27 септември 2018 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална медийна услуга, издадена на БНТ.
Решение № РД-05-63 от 4 септември 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Дарик радио" АД за територията на Р България.
Решение № РД-05-62 от 4 септември 2018 г. за изменение на регистрацията на БНТ за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-61 от 4 септември 2018 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална медийна услуга, издадена на БНТ.
Решение № РД-05-60 от 28 август 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радио 1" ЕООД за територията на к.к. Боровец.
Решение № РД-05-59 от 28 август 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Метрорадио" ЕООД за територията на гр. Пловдив.
Решение № РД-05-58 от 28 август 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Р-22" ЕООД за територията на гр. Пловдив.
Решение № РД-05-57 от 28 август 2018 г. за изменение на регистрацията на "Детелина медия" ООД за доставяне на аудио-визуална услуга.
Решение № РД-05-56 от 28 август 2018 г. за изменение на регистрацията на "Римекс" ООД за доставяне на аудио-визуална услуга.
Решение № РД-05-55 от 28 август 2018 г. за прекратяване на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на "Инфопрес и ко" ЕООД за гр. Хасково.
Решение № РД-05-54 от 14 август 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радио Веселина ЕАД" ЕООД за територията на гр. Момчилград.
Решение № РД-05-53 от 14 август 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Оберон Радио Макс" ЕООД за територията на гр. Самоков.
Решение № РД-05-52 от 14 август 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Българска Радиокомпания" ЕООД за територията на гр. Плевен.
Решение № РД-05-51 от 14 август 2018 г. за прехвърляне от "Радио Веселина" ЕАД на "Радио Експрес" АД на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Кърджали.
Решение № РД-05-50 от 31 юли 2018 г. за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщения, издадени на "Радио 1" ООД.
Решение № РД-05-49 от 24 юли 2018 г. за изменение на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуги, издадени на "Радио 1" ООД.
Решение № РД-05-48 от 24 юли 2018 г. за изменение на регистрации на "Скат" ООД за доставяне на аудио-визуални услуги.
Решение № РД-05-47 от 17 юли 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Българското национално радио.