Решения

Решения

Начало » Актове на СЕМ » Решения
Филтър

Решение № РД-05-56 от 15 март 2016 г. за регистрация на “Комодоре БГ” ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-55 от 8 март 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Фокус Нунти” ООД за град Враца.
Решение № РД-05-54 от 8 март 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Фокус Нунти” ООД  за град Балчик.
Решение № РД-05-53 от 8 март 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Радио 1” ООД за  град Карнобат.
Решение № РД-05-52 от 8 март 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Радио Веселина” ЕАД за град Балчик.
Решение № РД-05-51 от 8 март 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Радио Веселина” ЕАД за град Силистра.
Решение № РД-05-50 от 8 март 2016 г. за изменение на регистрацията на “Мувистар” ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-49 от 8 март 2016 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на “Българска Радиокомпания” ООД.
Решение № РД-05-48 от 8 март 2016 г. за заличаване на регистрацията на „Тивиарт” АД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга. 
Решение № РД-05-47 от 8 март 2016 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за регион - област Кюстендил.
Решение № РД-05-46 от 2 март 2016 г. да прехвърляне от "Плевен плюс" ЕАД на "България Он Ер" ООД на разрешения за осъществяване на електронни съобщения на територията на гр. Плевен и гр. Кюстендил.
Решение № РД-05-45 от 2 март 2016 г. за прехвърляне от "Плевен плюс" ЕАД на "България Он Ер" ООД на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуги за гр. Плевен и гр. Кюстендил.
Решение № РД-05-44 от 26 февруари 2016 г. за регистрация на “ПИК Броудкастинг” АД като доставчик на линейна медийна услуга.
Решение № РД-05-43 от 26 февруари 2016 г. за отказ за прехвърляне от СД "Мая и Ко- Ташев, Иванова сие" на "Ер Ен Трейдинг" ЕООД на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга за гр. Бургас.
Решение № РД-05-42 от 16 февруари 2016 г. за отказ за регистрация на “РомаТВ 1” ЕООД като доставчик на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-41 от 16 февруари 2016 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за регион - област Варна.
Решение № РД-05-40 от 9 февруари 2016 г за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория от 20 до 45 години, за град Ябланица, честота 100.5 MHz.
Решение № РД-05-39 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория над 35 години, за град Ябланица, честота 96.1 MHz.
Решение № РД-05-38 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма с общ (политематичен) профил за град Ябланица, честота 93.3 MHz.
Решение № РД-05-37 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория до 30 години, за град Ябланица, честота 104.7 MHz.