Решения

Решения

Начало » Актове на СЕМ » Решения
Филтър

Решение № РД-05-193 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Ябланица, честота 104.7 MHz.
Решение № РД-05-192 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Ябланица, честота 98.0 MHz.
Решение № РД-05-191 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Ябланица, честота 90.6 MHz.
Решение № РД-05-190 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Ихтиман, честота 99.6 MHz.
Решение № РД-05-189 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Ихтиман, честота 95.2 MHz.
Решение № РД-05-188 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Ихтиман, честота 106.4 MHz.
Решение № РД-05-187 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Ихтиман, честота 98.8 MHz.
Решение № РД-05-186 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Ихтиман, честота 87.9 MHz.
Решение № РД-05-185 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Приморско, честота 100.6 MHz.
Решение № РД-05-184 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Приморско, честота 101.1 MHz.
Решение № РД-05-183 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Приморско, честота 93.4 MHz.
Решение № РД-05-182 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Обзор, честота 107.9 MHz.
Решение № РД-05-181 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Обзор, честота 99.6 MHz.
Решение № РД-05-180 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Обзор, честота 97.0 MHz.
Решение № РД-05-179 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Кърджали, честота 106.5 MHz.
Решение № РД-05-178 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Кърджали, честота 105.4 MHz.
Решение № РД-05-177 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Кърджали, честота 101.3 MHz.
Решение № РД-05-176 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Кърджали, честота 98.8 MHz.
Решение № РД-05-175 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Силистра, честота 92.7 MHz.
Решение № РД-05-174 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Русе, честота 99.7 MHz.