Решения

Решения

Начало » Актове на СЕМ » Решения
Филтър

Решение № РД-05-107 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Несебър, честота 94.4 MHz.
Решение № РД-05-106 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Несебър, честота 91.3 MHz.
Решение № РД-05-105 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Несебър, честота 87.6 MHz. 
Решение № РД-05-104 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Велинград, честота 106.8 MHz.
Решение № РД-05-103 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Велинград, честота 104.0 MHz.
Решение № РД-05-102 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Велинград, честота 101.2 MHz.
Решение № РД-05-101 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Златоград, честота 105.5 MHz.
Решение № РД-05-100 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Златоград, честота 99.8 MHz. 
Решение № РД-05-99 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Златоград, честота 92.5 MHz.
Решение № РД-05-98 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Златоград, честота 87.9 MHz.
Решение № РД-05-97 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Ловеч, честота 101.2 MHz.
Решение № РД-05-96 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Ловеч, честота 94.2 MHz.
Решение № РД-05-95 от 14 юни 2016 г. за утвърждаване членове на управителния съвет на БНР.
Решение № РД-05-94 от 14 юни 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Решение № РД-05-93 от 7 юни 2016 г. за регистрация на “Розенфелд и Ко” АД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-92 от 7 юни 2016 г. за регистрация на “Розенфелд и Ко” АД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-91 от 7 юни 2016 г. за регистрация на “Розенфелд и Ко” АД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор). 
Решение № РД-05-90 от 31 май 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Радио Веселина” ЕАД за град Момчилград, 
Решение № РД-05-89 от 17 май 2016 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-88 от 17 май 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Бойкос" ЕООД на град Силистра.