Решения

Начало » Актове на СЕМ » Решения
Филтър

Решение № РД-05-91 от 4 ноември 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на МК Студио ЕООД.
Решение № РД-05-90 от 4 ноември 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Инвестор.бг АД.
Решение № РД-05-89 от 4 ноември 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фокус – Нунти ООД.
Решение № РД-05-88 от 4 ноември 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на РТЕ НЕТ ООД.
Решение № РД-05-87 от 4 ноември 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио 1 ЕООД.
Решение № РД-05-86 от 21 октомври 2020 г. за регистрация на Код Фешън Интернешънъл ООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-85 от 6 октомври 2020 г. за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщения, издадени на Оберон Радио Макс ЕООД.
Решение № РД-05-84 от 28 септември 2020 г. за утвърждаване на членове на управителния съвет на БНТ.
Решение № РД-05-83 от 24 септември 2020 г. за откриване на процедура по Закона за обществените поръчки.
Решение № РД-05-82 от 24 септември 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Инвестор.бг АД за територията на град Благоевград.
Решение № РД-05-81 от 24 септември 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на РТЕ НЕТ ООД за територията на град Благоевград.
Решение № РД-05-80 от 24 септември 2020 г. за заличаване регистрацията на Община Кюстендил за доставяне на радиоуслуга.
Решение № РД-05-79 от 15 септември 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фокус-Нунти ООД за територията на гр. Русе..
Решение № РД-05-78 от 15 септември 2020 г. за изменение на регистрацията на Ди енд Джи ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-77 от 15 септември 2020 г. за изменение на регистрацията на Ес Ти Загора ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-76 от 15 септември 2020 г. за изменение на регистрацията на Пайнер Медиа ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-75 от 15 септември 2020 г. за изменение на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуги, издадени на Оберон Радио Макс ЕООД.
Решение № РД-05-74 от 02 септември 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фокус-Нунти ООД за територията на гр. Белоградчик.
Решение № РД-05-73 от 02 септември 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фокус-Нунти ООД за територията на гр. Ловеч.
Решение № РД-05-72 от 02 септември 2020 г. за вписване на Статис АД като доставчик на нелинейна медийна услуга.