Решения

Решения

Начало » Актове на СЕМ » Решения
Филтър

Решение № РД-05-90 от 25 юли 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "РТЕ НЕТ" ООД за територията на град Ихтиман.
Решение № РД-05-89 от 18 юли 2017 г. за отказ за регистрация на “Розенфелд и Ко” АД като доставчик на аудио-визуална услуга “film+”.
Решение № РД-05-88 от 11 юли 2017 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за осъществяване на радиодейност за територията на град Троян, честота 106.9 MHz.
Решение № РД-05-87 от 11 юли 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност за територията на град Троян, честота 103.4 MHz.
Решение № РД-05-86 от 11 юли 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на град Троян, честота 99.0 MHz.
Решение № РД-05-85 от 11 юли 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на град Троян, честота 95.7 MHz.
Решение № РД-05-84 от 11 юли 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на град Троян, честота 89.5 MHz.
Решение № РД-05-83 от 11 юли 2017 г. за регистрация на Българска телекомуникационна компания ЕАД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор). 
Решение № РД-05-82 от 11 юли 2017 г. за заличаване на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на “Абнер Комюникейшън” ЕООД. 
Решение № РД-05-81 от 3 юли 2017 г. за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на "Телемедиа" ЕООД.
Решение № РД-05-80 от 3 юли 2017 г. за откриване на процедура за град Пещера.
Решение № РД-05-79 от 27 юни 2017 г. за изменение на лицензията за доставяне на радиоуслуга, издадена на СД "Балабанови и сие – Рамба".
Решение № РД-05-78 от 20 юни 2017 г. за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на "ПИК Броудкастинг"  АД.
Решение № РД-05-77 от 20 юни 2017 г. за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на "ТВ Сат Ком" ООД.
Решение № РД-05-76 от 20 юни 2017 г. за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на "Контент Филм Интернешънъл" ЕООД.
Решение № РД-05-75 от 20 юни 2017 г. за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на "Статис" А.
Решение № РД-05-74 от 20 юни 2017 г. за регистрация на "Б1Б" ООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-73 от 13 юни 2017 г. за прехвърляне от „Радио Веселина” ЕАД на „Агенция Витоша” ЕООД на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Петрич.
Решение № РД-05-72 от 6 юни 2017 г. за изменение на Решение № РД-05-66/31.05.2017 г. по отношение сроковете за провеждане на процедурата за избор на генерален директор на БНТ.
Решение № РД-05-71 от 6 юни 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "РТЕ НЕТ" ООД за гр. Ябланица.