Решения

Решения

Начало » Актове на СЕМ » Решения
Филтър

Решение № РД-05-25 от 28 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали вконкурса за град Несебър, честота 87.6 MHz.
Решение № РД-05-24 от 28 февруари 2017 г. за вписване на чуждестранна програма във втори раздел на Публичния регистър.
Решение № РД-05-23 от 23 февруари 2017 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-22 от 23 февруари 2017 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-21 от 14 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Велинград, честота 106.8 MHz.
Решение № РД-05-20 от 14 февруари 2017 г. за класиране кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Велинград, честота 104.0 MHz.
Решение № РД-05-19 от 14 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Велинград, честота 101.2 MHz.
Решение № РД-05-18 от 14 февруари 2017 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Златоград, честота 105.5 MHz
Решение № РД-05-17 от 14 февруари 2017 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Златоград, честота 99.8 MHz.
Решение № РД-05-16 от 14 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Златоград, честота 92.5 MHz.
Решение № РД-05-15 от 14 февруари 2017 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Златоград, честота 87.9 MHz.
Решение № РД-05-14 от 14 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Ловеч, честота 101.2 MHz.
Решение № РД-05-13 от 14 февруари 2017 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Ловеч, честота 94.2 MHz.
Решение № РД-05-12 от 14 февруари 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Решение № РД-05-11 от 14 февруари 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Решение № РД-05-10 от 7 февруари 2017 г. за вписване на чуждестранни телевизионни програми във втори раздел на Публичния регистър.
Решение № РД-05-09 от 7 февруари 2017 г. за вписване на чуждестранни телевизионни програми във втори раздел на Публичния регистър.
Решение № РД-05-08 от 31 януари 2017 г. за предоставяне на ограничен достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-07 от 24 януари 2017 г. за изменение на регистрацията на “Фотон-К” ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-06 от 24 януари 2017 г. за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуални медийни услуги с наименование  "ТВ+" и "ЕФ+".