Решения

Начало » Актове на СЕМ » Решения
Филтър

Решение № РД-05-15 от 5 февруари 2020 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Свищов, честота 100.0 MHz.
Решение № РД-05-14 от 5 февруари 2020 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Свищов, честота 94.7 MHz.
Решение № РД-05-13 от 5 февруари 2020 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Левски, честота 93.5 MHz.
Решение № РД-05-12 от 5 февруари 2020 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Левски, честота 92.7 MHz. 
Решение № РД-05-11 от 5 февруари 2020 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Бяла (обл. Русе), честота 95.2 MHz.
Решение № РД-05-10 от 5 февруари 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Решение № РД-05-9 от 5 февруари 2020 г. за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-8 от 5 февруари 2020 г. за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-7 от 29 януари 2020 г. за образуване на производство по установяване на конфликт на интереси.
Решение № РД-05-6 от 29 януари 2020 г. за изменение регистрацията на Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД.за доставяне на аудио-визуални медийни услуги.
Решение № РД-05-5 от 29 януари 2020 г. за изменение регистрацията на Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД.за доставяне на аудио-визуални медийни услуги.
Решение № РД-05-4 от 22 януари 2020 г. за избор на генерален директор на БНР.
Решение № РД-05-3 от 9 януари 2020 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Тетевен.
Решение № РД-05-2 от 9 януари 2020 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Добринище.
Решение № РД-05-1 от 9 януари 2020 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на к.к. Боровец.
Решение № РД-05-130 от 20 декември 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радиокомпания Си.Джей" ООД за територията на гр. Русе.
Решение № РД-05-129 от 20 декември 2019 г. за изменение регистрацията на "Видеосат 21 век" ООД за доставяне на аудио-визуална услуга.
Решение № РД-05-128 от 20 декември 2019 г. за регистрация на Фондация "Саворе - Самоков" като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-127 от 20 декември 2019 г. за предоставяне на достъп до обществена информция.
Решение № РД-05-126 от 11 декември 2019 г. за регистрация на "Ди енд Джи" ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).