Решения

Решения

Начало » Актове на СЕМ » Решения
Филтър

Решение № РД-05-169 от 1 декември 2015 г. за отказ за регистрация на "Праймедия" ЕООД като доставчик на аудио-визуална услуга медийна услуга.
Решение № РД-05-168 от 1 декември 2015 г. за класиране на кандидатите за лицензия в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на град Шумен, честота 98.9 MHz.
Решение № РД-05-167 от 1 декември 2015 г. за класиране на кандидатите за лицензия в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на град Исперих, честота 95.0 MHz.
Решение № РД-05-166 от 1 декември 2015 г. за класиране на кандидатите за лицензия конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на град Карнобат, честота 99.1 MHz.
Решение № РД-05-165 от 1 декември 2015 г. за класиране на кандидатите за лицензия конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на град Казанлък, честота 101.4 MHz.
Решение № РД-05-164 от 1 декември 2015 г. за класиране на кандидатите за лицензия в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на град Момчилград, честота 90.8 MHz.
Решение № РД-05-163 от 1 декември 2015 г. за класиране на кандидатите за лицензия в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на град Балчик, честота 95.0 MHz.
Решение № РД-05-162 от 1 декември 2015 г. за класиране на кандидатите за лицензия в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на град Балчик, честота 87.7 MHz.
Решение № РД-05-161 от 1 декември 2015 г. за изменение регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на “Ем.Джи.И.З.” ЕООД.
Решение № РД-05-160 от 24 ноември 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Радио 1” ООД за град Велико Търново.
Решение № РД-05-159 от 24 ноември 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Българска Радиокомпания” ООД за град Велико Търново. 
Решение № РД-05-158 от 24 ноември 2015 г. за прехвърляне на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на територията на гр. Русе от "Делта" ООД на "Кабелна телевизия Делта" ООД.
Решение № РД-05-157 от 24 ноември 2015 г. за прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга за гр. Русе от "Делта" ООД на "Кабелна телевизия Делта" ООД.
Решение № РД-05-156 от 10 ноември 2015 г. за прехвърляне на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на територията на гр. Силистра от СД "Менес" на "Радио Веселина" ЕАД.
Решение № РД-05-155 от 10 ноември 2015 г. за отказ за регистрация на "БГ Сат" АД като доставчик на аудио-визуална услуга медийна услуга.
Решение № РД-05-154 от 10 ноември 2015 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга за град Силистра, издадена на "Радио Веселина" ЕАД.
Решение № РД-05-153 от 27 октомври 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радио Тангра" ЕАД за град Велико Търново.
Решение № РД-05-152 от 27 октомври 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радио Тангра" ЕАД за град Русе. 
Решение № РД-05-151 от 27 октомври 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Р-22" ЕООД за град Русе.
Решение № РД-05-150 от 27 октомври 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.