Решения

Начало » Актове на СЕМ » Решения
Филтър

Решение № РД-05-53 от 19 април 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радио 1" ООД за територията на гр. Обзор.
Решение № РД-05-52 от 19 април 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Фокус-Нунти" ООД за територията на град Ябланица.
Решение № РД-05-51 от 10 април 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Метрорадио" ООД за територията на град Ябланица.
Решение № РД-05-50 от 10 април 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радио 1" ООД за територията на град Ябланица.
Решение № РД-05-49 от 10 април 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Фокус-Нунти" ООД за територията на град Априлци.
Решение № РД-05-48 от 10 април 2017 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за град Варна.
Решение № РД-05-47 от 10 април 2017 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Елена, честота 106.2 MHz.
Решение № РД-05-46 от 10 април 2017 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Елена, честота 93.3 MHz.
Решение № РД-05-45 от 10 април 2017 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Елена, честота 89.2 MHz.
Решение № РД-05-44 от 4 април 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Фокус-Нунти" ООД за територията на град Дулово.
Решение № РД-05-43 от 28 март 2017 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на град Троян, честота 103.4 MHz.
Решение № РД-05-42 от 28 март 2017 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на град Троян, честота 106.9 MHz.
Решение № РД-05-41 от 28 март 2017 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на град Троян, честота 99.0 MHz.
Решение № РД-05-40 от 28 март 2017 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на град Троян, честота 95.7 MHz.
Решение № РД-05-39 от 28 март 2017 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на град Троян, честота 89.5 MHz.
Решение № РД-05-38 от 28 март 2017 г. за прекратяване на индивидуална лицензия, издадена на "Инфопрес Родопи" ЕООД за гр. Девин.
Решение № РД-05-37 от 21 март 2017 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-36 от 21 март 2017 г. за изменение на Решение № РД-05-16 от 14.02.2017 г.,
Решение № РД-05-35 от 21 март 2017 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-34 от 07 март 2017 г. за регистрация на “Мобилтел” ЕАД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).