Решения

Решения

Начало » Актове на СЕМ » Решения
Филтър

Решение № РД-05-90 от 7 юли 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фондация “Радио Нова Европа” за град Монтана.
Решение № РД-05-89 от 7 юли 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Радиокомпания Си.Джей” ООД за град Монтана.
Решение № РД-05-88 от 7 юли 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Радио 1” ООД за град Ябланица.
Решение № РД-05-87 от 7 юли 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Метрорадио” ЕООД за град Ябланица.
Решение № РД-05-86 от 7 юли 2015 г. за регистрация на “Ем.Джи.И.З” ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-85 от 23 юни 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радиокомпания Си.Джей" ООД за град Якоруда.
Решение № РД-05-84 от 16 юни 2015 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-83 от 16 юни 2015 г. за вписване на “РомаТВ 1” ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-82 от 16 юни 2015 г. за регистрация на “Би Ай Телевизия” ООД като доставчик на аудио-визуална медийна услуга (телевизионен оператор). 
Решение № РД-05-81 от 9 юни 2015 г. за изменение на регистрацията на “И Би Еф Ти Ви” АД за доставяне на аудио-визуални медийни услуги. 
Решение № РД-05-80 от 9 юни 2015 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на “Анаили Мили” ЕООД.
Решение № РД-05-79 от 2 юни 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Вава Тур” ЕООД за град Пазарджик.
Решение № РД-05-78 от 2 юни 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Решение № РД-05-77 от 2 юни 2015 г. за заличаване регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на “Зоната - Свищов” ЕООД.
Решение № РД-05-76 от 26 май 2015 г. за отказ за прехвърляне от "Кракра" АД на "Ултра медия" ЕООД на индивидуална
лицензия за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Перник.
Решение № РД-05-75 от 19 май 2015 г. за отказ за прехвърляне от "Вава тур" ЕООД на "Ултра медия" ЕООД на индивидуална
лицензия за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Пазарджик. 
Решение № РД-05-74 от 19 май 2015 г. за предоставяне на достъп до обществена информация на “Нова Броудкастинг Груп” АД. 
Решение № РД-05-73 от 12 май 2015 г. за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на “Нова Броудкастинг Груп” АД.
Решение № РД-05-72 от 12 май 2015 г. за изменение на регистрация за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на “Евроком - Национална Кабелна Телевизия” ООД.
Решение № РД-05-71 от 12 май 2015 г. за регистрация на “359 Броудкастинг Медия” ООД като доставчик на аудио-визуална медийна услуга (телевизионен оператор).