Решения

Начало » Актове на СЕМ » Решения
Филтър

Решение № РД-05-99 от 13 декември 2018 г. за изменение на Решение № РД-05-98/12.12.2018 г.
Решение № РД-05-98 от 12 декември 2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка, открита с Решение № РД-05-72/09.10.2018 г.
Решение № РД-05-97 от 27 ноември 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Оберон радио Макс" ООД за територията на гр. Русе.
Решение № РД-05-96 от 27 ноември 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Фокус-Нунти" ООД за територията на гр. Русе.
Решение № РД-05-95 от 27 ноември 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Дарик радио" АД за територията на Р България.
Решение № РД-05-94 от 27 ноември 2018 г. за изменение регистрацията на "Комодоре БГ" ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-93 от 20 ноември 2018 г. за прекратяване на индивидуалната лицензия и за заличаване на регистрацията на ЕТ "Стел- 66- Стела Димитрова" за доставяне на аудио-визуална услуга. 
Решение № РД-05-92 от 20 ноември 2018 г. за регистрация като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) на "Болкан мюзик" ЕООД.
Решение № РД-05-91 от 13 ноември 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радиокомпания Си.Джей" ООД за територията на гр. Априлци.
Решение № РД-05-90 от 13 ноември 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Фокус-Нунти" ООД за територията на гр. Горна Оряховица.
Решение № РД-05-89 от 13 ноември 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР за територията на Република България.
Решение № РД-05-88 от 13 ноември 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Дарик радио" АД  за територията на Република България.
Решение № РД-05-87 от 6 ноември 2018 г. прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга от "Беркк-М" ЕООД на "Метрорадио"  ЕООД.
Решение № РД-05-86 от 30 октомври 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радио Тангра" ЕАД за територията на гр. Стара Загора.
Решение № РД-05-85 от 30 октомври 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радиокомпания Си.Джей" ООД за територията на гр. Стара Загора.
Решение № РД-05-84 от 30 октомври 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Оберон радио макс" ЕООД за територията на гр. Стара Загора.
Решение № РД-05-83 от 30 октомври 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фондация "Радио нова Европа" за територията на гр. Стара Загора.
Решение № РД-05-82 от 30 октомври 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Българска радиокомпания" ЕООД за територията на гр. Стара Загора.
Решение № РД-05-81 от 30 октомври 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Р-22"  ЕООД за територията на гр. Стара Загора.
Решение № РД-05-80 от 30 октомври 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радио 1"  ЕООД за територията на гр. Стара Загора.