Решения

Начало » Актове на СЕМ » Решения
Филтър

Решение № РД-05-107 от 17 октомври 2019 г. за предсрочно прекратяване мандата на генералния директор на БНР.
Решение № РД-05-106 от 9 октомври 2019 г. за заличаване регистрацията на "Агенция БГНЕС" ЕООД като доставчик на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-105 от 2 октомври 2019 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на "Радио и телевизия Сити" ЕООД за гр. Ловеч.
Решение № РД-05-104 от 25 септември 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радиокомпания Си.Джей" ООД на територията на гр. Благоевград.
Решение № РД-05-103 от 25 септември 2019 г. за регистрация на Фондация Алфа 2018 като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор). 
Решение № РД-05-102 от 25 септември 2019 г. за заличаване регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на ПП Атака.
Решение № РД-05-101 от 25 септември 2019 г. за прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална медийна услуга от ПП Атака на Фондация Алфа 2018.
Решение № РД-05-100 от 11 септември 2019 г. за откриване на процедури за провеждане на конкурси за к.к. Боровец, гр. Добринище и гр. Тетевен
Решение № РД-05-99 от 28 август 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Решение № РД-05-98 от 28 август 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "МК Студио" ЕООД за територията на гр. Шумен.
Решение № РД-05-97 от 28 август 2019 г. за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщения, издадени на "Инвестор.БГ" АД за територията на гр. Шумен и гр. Благоевград..
Решение № РД-05-96 от 28 август 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Оберон Радио Макс" ЕООД за територията на гр. Шумен.
Решение № РД-05-95 от 28 август 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Фокус-Нунти" ООД за територията на гр. Шумен.
Решение № РД-05-94 от 28 август 2019 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Левски, честота 93.5 MHz.
Решение № РД-05-93 от 28 август 2019 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Левски, честота 92.7 MHz.
Решение № РД-05-92 от 28 август 2019 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Свищов, честота 100.0 MHz.
Решение № РД-05-91 от 28 август 2019 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Свищов, честота 94.7 MHz.
Решение № РД-05-90 от 28 август 2019 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Бяла (обл. Русе), честота 95.2 MHz.
Решение № РД-05-89 от 7 август 2019 г. за утвърждаване на член на УС на БНТ.
Решение № РД-05-88 от 31 юли 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "МК Студио" ЕООД за територията на гр. Бургас.