Доклади

Начало » НАДЗОР » Доклади

Резюме на доклади за осъществено наблюдение на новини и актуално-публицистични предавания, излъчени на 2, 10 и 22 септември 2020 г. в радио- и телевизионните програми
Доклад за осъществено наблюдение на радио- и телевизионни програми в периода 18-24 юли 2020 година
Доклад за осъществено наблюдение на радио- и телевизионни програми в периода 10-17 юли 2020 година
Резюме от осъществено наблюдение на националните ефирни програми относно отразяването на темата за извънредното положение в страната във връзка с Covid-19 за периода от 13 март до 12 април 2020 г.
Дейност на СЕМ по чл. 125в от ЗРТ 25.02.2019 г. - 24.08.2019 г.
Доклад за осъществено ноблюдение за спазването на плурализма в програма Хоризонт на Българското национално радио
Доклад от наблюдението на предизборната кампания за провеждане на Местни избори – 2019
Доклад избори на членове на Европейски парламент Специализиран мониторинг върху дейността на доставчиците на медийни услуги по време на предизборната кампания за избори на членове на Европейски парламент от Република България (26 април – 26 май 2019 г.)
Дейност на СЕМ по чл. 125в от ЗРТ 25.08.2018 г. – 24.02.2019 г.
Дейност на СЕМ по чл. 125в от ЗРТ 24.02.2018 – 24.08.2018 г.
Дейност на СЕМ по чл. 125в от ЗРТ 24.08.2017 г. - 24.02.2018 г.
Доклад (резюме) във връзка с осъществен мониторинг на отразяването на тежката катастрофа на АМ „Тракия”
Доклад (резюме) във връзка с осъществен мониторинг за наличието на плурализъм в предавания на БНТ 1
Дейност на СЕМ по чл. 125в от ЗРТ за периода 24.02.2017 г. - 24.08.2017 г.
Доклад за осъществен надзор за спазване разпоредбата на чл. 75, ал. 10 на Закона за радиото и телевизията (силата на звука на рекламите)
Информация за резултатите от проверките на предприятията, разпростаняващи програми по чл. 125в от ЗРТ за периода  25.08.2016 г. – 24.02.2017 г.
Финален доклад избори 2017
Данни и констатации от проведения специализиран мониторинг върху дейността на доставчиците на медийни услуги по време на предизборната кампания за народни представители за периода от 24 февруари до 26 март 2017 г.
Четвърти междинен доклад от мониторинга на кампанията за избор на народни представители в електронните медии (17.03.2017 – 26.03.2017)
Трети междинен доклад от мониторинга на кампанията за избор на народни представители в електронните медии (10.03.2017 – 16.03.2017)
Втори междинен доклад от мониторинга на кампанията за избор на народни представители в електронните медии (03.03.2017 – 09.03.2017)