Доклади

Начало » НАДЗОР » Доклади

Доклад избори на членове на Европейски парламент Специализиран мониторинг върху дейността на доставчиците на медийни услуги по време на предизборната кампания за избори на членове на Европейски парламент от Република България (26 април – 26 май 2019 г.)
Дейност на СЕМ по чл. 125в от ЗРТ 25.08.2018 г. – 24.02.2019 г.
Дейност на СЕМ по чл. 125в от ЗРТ 24.02.2018 – 24.08.2018 г.
Дейност на СЕМ по чл. 125в от ЗРТ 24.08.2017 г. - 24.02.2018 г.
Доклад (резюме) във връзка с осъществен мониторинг на отразяването на тежката катастрофа на АМ „Тракия”
Доклад (резюме) във връзка с осъществен мониторинг за наличието на плурализъм в предавания на БНТ 1
Дейност на СЕМ по чл. 125в от ЗРТ за периода 24.02.2017 г. - 24.08.2017 г.
Доклад за осъществен надзор за спазване разпоредбата на чл. 75, ал. 10 на Закона за радиото и телевизията (силата на звука на рекламите)
Информация за резултатите от проверките на предприятията, разпростаняващи програми по чл. 125в от ЗРТ за периода  25.08.2016 г. – 24.02.2017 г.
Финален доклад избори 2017
Данни и констатации от проведения специализиран мониторинг върху дейността на доставчиците на медийни услуги по време на предизборната кампания за народни представители за периода от 24 февруари до 26 март 2017 г.
Четвърти междинен доклад от мониторинга на кампанията за избор на народни представители в електронните медии (17.03.2017 – 26.03.2017)
Трети междинен доклад от мониторинга на кампанията за избор на народни представители в електронните медии (10.03.2017 – 16.03.2017)
Втори междинен доклад от мониторинга на кампанията за избор на народни представители в електронните медии (03.03.2017 – 09.03.2017)
Първи междинен доклад от мониторинга на кампанията за избор на народни представители в електронните медии (24.02.2017 – 02.03.2017)
МОНИТОРИНГ - "ШОУТО НА СЛАВИ"
МОНИТОРИНГ - “ГОСПОДАРИ НА ЕФИРА”
Наблюдение на програма „Радио София” на БНР за изпълнение на условията от издадена индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга
Напредък в изчистването на аудиовизуалния сектор от пиратско съдържание
Мониторингова дейност: Доклади за наблюдението на "Шоуто на Слави"
Мониторинг във връзка с отразяването на инцидента на гара Хитрино и последвалите го събития