Доклади

Начало » НАДЗОР » Доклади

Резултати от пилотно изследване – избори 2016 - резюме
Финален доклад за наблюдение върху радио- и телевизионни програми - избори 2016 г. - пълен вариант.
Финален доклад за наблюдение върху радио- и телевизионни програми - избори 2016 г.
Четвърти междинен доклад - Избори 2016
МОНИТОРИНГОВА ДЕЙНОСТ: Наблюдение на предаването „Шоуто на Слави“ (07-10 ноември)
Трети междинен доклад – Избори 2016
Втори междинен доклад от изборния мониторинг 17-26 октомври 2016 г.
Първи междинен доклад от изборния мониторинг 06-16 октомври 2016 г.
ДОКЛАД относно фокусиран мониторинг във връзка с отразяването на мероприятието „София прайд"
ДОКЛАД за наблюдение на СЕМ по повод отразяването на инцидента със състезателката по художествена гимнастика Цветелина Стоянова
Наблюдение върху ДМУ относно отразяване на инцидента със състезателката по художествена гимнастика Цветелина Стоянова.
СЕМ изследва медийното съдържание с акцент върху насилието в програми на обществени и търговски доставчици на медийни услуги
Дейност на СЕМ по чл. 125в от ЗРТ за периода  24.08.2015 г. - 24.02.2016 г.
Годишна дейност на Съвета за електронни медии по инициираните от ЕК промени в Директивата за аудиовизуалните медийни услуги
Доклад от наблюдението на предизборната кампания за провеждане на Местни избори – 2015 и на Националния референдум
Информация за дейността, осъществена от СЕМ по чл. 125в от ЗРТ за периода  25.02.2015 г. - 24.08.2015 г.
Доклад за осъществен надзор по спазване на ЗРТ на телевизионната програма "АЛФА ТВ"
Ревизия на eвропейската медийна директива - предложения на надзорниците от ЕС - 1-ва част
Ревизия на eвропейската медийна директива - предложения на надзорниците от ЕС - 2-ра част
Ревизия на eвропейската медийна директива – предложения на надзорниците от ЕС - 3-та част