Доклади

Начало » НАДЗОР » Доклади

Информация за дейността, осъществена от СЕМ по чл. 125в от ЗРТ за периода  25.08.2014 г. - 24.02.2015 г.
Доклад и приложения с данни за дела европейски произведения за 2013 г.
Доклад от наблюдението върху медийното отразяване на изборите за 43-то Народно събрание
Доклад за съответствието на радио- и телевизионните доставчици с изискванията на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС
Доклад за извършеното наблюдение върху медийното отразяване на наводненията и трагедията във варненския квартал квартал “Аспарухово”
Доклад за извършено наблюдение относно медийното отразяване на кризата с Първа инвестиционна банка
Доклад за извършено наблюдение относно медийното отразяване на темата за КТБ и банковата стабилност
Доклад за извършеното наблюдение на телевизионните програми "АЛФА ТВ", на ПП "АТАКА" и "СКАТ", на "СКАТ" ООД за наличието на език на омразата
Доклад за Избори за Европейски Парламент 2014
Доклад относно плурализмa на гледните точки в предаването “Деконструкция” на програма “Хоризонт” на БНР.
Доклад относно проблемите на малцинствените групи в България, отразени в програмите на националния обществен доставчик на радиоуслуги Българско национално радио
Доклад относно как се отразява дейността на българските евродепутати в актуално-публичистичните предавания на програма «Хоризонт» на БНР
Доклад относно авторските предавания в програми на национални обществени доставчици на радиоуслуги и разпоредбите в ЗРТ по отношение наличието на плурализъм на гледните точки в актуално-публицистичните предавания.
Доклад относно извършено наблюдение върху търговски съобщения с участие на деца или насочени към деца и търговски съобщения в рамките на програми, предназначени за детска аудитория, проведено през м. октомври 2012 г.
Приложение: Форма с попълнени данни за прилагането на членове 16 и 17 от Директивата за аудиовизуални медийни услуги за 2011година, респективно, чл.19а от Закона за радиото и телевизията – европейски произведения в програмите на доставчиците на линей
Доклад относно прилагането на членове 16 и 17 от Директивата за аудиовизуални медийни услуги за 2011година, респективно, чл.19а от Закона за радиото и телевизията – европейски произведения в програмите на доставчиците на линейни медийни услуги.
Доклад относно надзор върху програми на доставчици на медийни услуги, които съдържат предавания с участие на магове, екстрасенси, гадатели, медиуми и други лица, практикуващи нетрадиционната и алтернативната медицина или претендират пред аудиторията,
Доклад относно отразяване на срещите от първи, втори и трети кръг на А група от Националното футболно първенство на България от доставчиците на телевизионни и радиоуслуги.
Доклад за телевизията и графичната система за защита на детската аудитория. Преглед на френския модел.
Доклад относно: фокусирано наблюдение на радио- телевизионни програми във връзка с провежданите ХХХ летни олимпийски игри в Лондон