Доклади

Начало » НАДЗОР » Доклади

Годишна дейност на Съвета за електронни медии по инициираните от ЕК промени в Директивата за аудиовизуалните медийни услуги
Доклад от наблюдението на предизборната кампания за провеждане на Местни избори – 2015 и на Националния референдум
Информация за дейността, осъществена от СЕМ по чл. 125в от ЗРТ за периода  25.02.2015 г. - 24.08.2015 г.
Доклад за осъществен надзор по спазване на ЗРТ на телевизионната програма "АЛФА ТВ"
Ревизия на eвропейската медийна директива - предложения на надзорниците от ЕС - 1-ва част
Ревизия на eвропейската медийна директива - предложения на надзорниците от ЕС - 2-ра част
Ревизия на eвропейската медийна директива – предложения на надзорниците от ЕС - 3-та част
Информация за дейността, осъществена от СЕМ по чл. 125в от ЗРТ за периода  25.08.2014 г. - 24.02.2015 г.
Доклад и приложения с данни за дела европейски произведения за 2013 г.
Доклад от наблюдението върху медийното отразяване на изборите за 43-то Народно събрание
Доклад за съответствието на радио- и телевизионните доставчици с изискванията на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС
Доклад за извършеното наблюдение върху медийното отразяване на наводненията и трагедията във варненския квартал квартал “Аспарухово”
Доклад за извършено наблюдение относно медийното отразяване на кризата с Първа инвестиционна банка
Доклад за извършено наблюдение относно медийното отразяване на темата за КТБ и банковата стабилност
Доклад за извършеното наблюдение на телевизионните програми "АЛФА ТВ", на ПП "АТАКА" и "СКАТ", на "СКАТ" ООД за наличието на език на омразата
Доклад за Избори за Европейски Парламент 2014
Доклад относно плурализмa на гледните точки в предаването “Деконструкция” на програма “Хоризонт” на БНР.
Доклад относно проблемите на малцинствените групи в България, отразени в програмите на националния обществен доставчик на радиоуслуги Българско национално радио
Доклад относно как се отразява дейността на българските евродепутати в актуално-публичистичните предавания на програма «Хоризонт» на БНР
Доклад относно авторските предавания в програми на национални обществени доставчици на радиоуслуги и разпоредбите в ЗРТ по отношение наличието на плурализъм на гледните точки в актуално-публицистичните предавания.