Доклади

Начало » НАДЗОР » Доклади

Доклад относно: Отразяване в местните и регионални програми на електронни медии на частични местни избори за общински съветници в гр. Белоградчик, спазване на ЗРТ и Закона за изборите.
Доклад относно: сигнали до СЕМ от г-н Петър Якимов и г-н Григор Здравков
Доклад относно: наблюдение на програмите „НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ“, „ТВ 7“ и „ДАРИК радио“ за начина на отразяването на протестите на природозащитниците и контрапротестите в подкрепа на Закона за защита на горите.
Експертен доклад относно: фокусиран мониторинг по установяване наличието на спонсорски обозначения, прерастващи в реклама, в 4 телевизионни програми на доставчици на медийни услуги.
Експертен доклад относно: промените в Закона за горите и протестите на природозащитниците, отразени в програма БТВ на “БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД
Експертно мнение относно: промените в Закона за горите и протестите на природозащитниците, отразени в програмите на БНТ 1 и БНР: „ХОРИЗОНТ“.
Доклад за предприета проверка и предлагани действия по постъпили жалби от граждани за излъченото финално предаване „България търси талант“ по програма bTV.
Доклад относно: жалби до СЕМ за репортаж в програма bTV.
Доклад за наблюдение за разпространение на търговски съобщения с участие на деца в телевизионни програми на доставчици на медийни услуги за периода 15-19.06.2012 г.
Методически указания