Доклади

Начало » НАДЗОР » Доклади

Доклад относно извършено наблюдение върху търговски съобщения с участие на деца или насочени към деца и търговски съобщения в рамките на програми, предназначени за детска аудитория, проведено през м. октомври 2012 г.
Приложение: Форма с попълнени данни за прилагането на членове 16 и 17 от Директивата за аудиовизуални медийни услуги за 2011година, респективно, чл.19а от Закона за радиото и телевизията – европейски произведения в програмите на доставчиците на линей
Доклад относно прилагането на членове 16 и 17 от Директивата за аудиовизуални медийни услуги за 2011година, респективно, чл.19а от Закона за радиото и телевизията – европейски произведения в програмите на доставчиците на линейни медийни услуги.
Доклад относно надзор върху програми на доставчици на медийни услуги, които съдържат предавания с участие на магове, екстрасенси, гадатели, медиуми и други лица, практикуващи нетрадиционната и алтернативната медицина или претендират пред аудиторията,
Доклад относно отразяване на срещите от първи, втори и трети кръг на А група от Националното футболно първенство на България от доставчиците на телевизионни и радиоуслуги.
Доклад за телевизията и графичната система за защита на детската аудитория. Преглед на френския модел.
Доклад относно: фокусирано наблюдение на радио- телевизионни програми във връзка с провежданите ХХХ летни олимпийски игри в Лондон
Доклад относно: Отразяване в местните и регионални програми на електронни медии на частични местни избори за общински съветници в гр. Белоградчик, спазване на ЗРТ и Закона за изборите.
Доклад относно: сигнали до СЕМ от г-н Петър Якимов и г-н Григор Здравков
Доклад относно: наблюдение на програмите „НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ“, „ТВ 7“ и „ДАРИК радио“ за начина на отразяването на протестите на природозащитниците и контрапротестите в подкрепа на Закона за защита на горите.
Експертен доклад относно: фокусиран мониторинг по установяване наличието на спонсорски обозначения, прерастващи в реклама, в 4 телевизионни програми на доставчици на медийни услуги.
Експертен доклад относно: промените в Закона за горите и протестите на природозащитниците, отразени в програма БТВ на “БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД
Експертно мнение относно: промените в Закона за горите и протестите на природозащитниците, отразени в програмите на БНТ 1 и БНР: „ХОРИЗОНТ“.
Доклад за предприета проверка и предлагани действия по постъпили жалби от граждани за излъченото финално предаване „България търси талант“ по програма bTV.
Доклад относно: жалби до СЕМ за репортаж в програма bTV.
Доклад за наблюдение за разпространение на търговски съобщения с участие на деца в телевизионни програми на доставчици на медийни услуги за периода 15-19.06.2012 г.
Методически указания