Профил на купувача

Начало » Профил на купувача

1
Oбществена поръчка за абонаментно обслужване на софтуерната част на Интегрираната система за мониторинг
Обществена поръчка за охрана на административна сграда
Oбществена поръчка за абонаментно обслужване на софтуерната част на Интегрираната система за мониторинг Срок за получаване на офертите: 17:00 на 29.11.2019
Oбществена поръчка за абонаментно обслужване на софтуерната част на Интегрираната система за мониторинг Срок за получаване на офертите: 16:30 на 03.12.2017
Обществена поръчка за охрана на административна сграда
Oбществена поръчка за абонаментно обслужване на софтуерната част на Интегрираната система за мониторинг
Обществена поръчка за охрана на административна сграда
Oбществена поръчка за абонаментно обслужване на софтуерната част на Интегрираната система за мониторинг
Обществена поръчка за охрана на обект
Обществена поръчка за доставка на автомобилно гориво
Oбществена поръчка за абонаментно обслужване на софтуерната част на Интегрираната система за мониторинг
Вътрешни правила за поддържането на профил на купувача
Oбществена поръчка за абонаментно обслужване на софтуерната част на Интегрираната система за мониторинг
Обществена поръчка за доставка на автомобилно гориво
Обществена поръчка за охрана на обект
Обществена поръчка с предмет: доставка на бензин А95 чрез карти за безналично плащане за 14 броя автомобили.
Обществена поръчка с предмет: поддържане, обслужване и оптимизиране на Интегрираната система за мониторинг
1