НАДЗОР

Начало » НАДЗОР

Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-32 от 08.11.2016 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-17 от 03.02.2015 г.
Наказателно постановление № РД-10-14 от 22 март 2018 г.
Доклад (резюме) във връзка с осъществен мониторинг на отразяването на тежката катастрофа на АМ „Тракия”
Наказателно постановление № РД-10-13 от 27 февруари 2018 г.
Наказателно постановление № РД-10-12 от 27 февруари 2018 г.
Наказателно постановление № РД-10-11 от 13 февруари 2018 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-05 от 13.01.2015 г.
Наказателно постановление № РД-10-11 от 13 февруари 2018 г.
Наказателно постановление № РД-10-10 от 13 февруари 2018 г.
Наказателно постановление № РД-10-9 от 13 февруари 2018 г.
Наказателно постановление № РД-10-8 от 13 февруари 2018 г.
Наказателно постановление № РД-10-7 от 06 февруари 2018 г.
Наказателно постановление № РД-10-6 от 06 февруари 2018 г.
Доклад (резюме) във връзка с осъществен мониторинг за наличието на плурализъм в предавания на БНТ 1
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-99 от 21.07.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-73 от 09.06.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-69 от 19.05.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-64 от 12.05.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-54 от 25.07.2017 г.