НАДЗОР

Начало » НАДЗОР

Наказателно постановление № РД-10-15 от 17 януари 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-14 от 17 януари 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-13 от 17 януари 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-12 от 17 януари 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-11 от 17 януари 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-10 от 17 януари 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-9 от 17 януари 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-8 от 17 януари 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-7 от 17 януари 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-6 от 17 януари 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-5 от 17 януари 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-4 от 17 януари 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-3 от 17 януари 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-2 от 17 януари 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-1 от 17 януари 2017 г.
Първи междинен доклад от мониторинга на кампанията за избор на народни представители в електронните медии (24.02.2017 – 02.03.2017)
МОНИТОРИНГ - "ШОУТО НА СЛАВИ"
МОНИТОРИНГ - “ГОСПОДАРИ НА ЕФИРА”
Наблюдение на програма „Радио София” на БНР за изпълнение на условията от издадена индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга
Напредък в изчистването на аудиовизуалния сектор от пиратско съдържание