НАДЗОР

Начало » НАДЗОР

Наказателно постановление № РД-10-6 от 17 януари 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-5 от 17 януари 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-4 от 17 януари 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-3 от 17 януари 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-2 от 17 януари 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-1 от 17 януари 2017 г.
Първи междинен доклад от мониторинга на кампанията за избор на народни представители в електронните медии (24.02.2017 – 02.03.2017)
МОНИТОРИНГ - "ШОУТО НА СЛАВИ"
МОНИТОРИНГ - “ГОСПОДАРИ НА ЕФИРА”
Наблюдение на програма „Радио София” на БНР за изпълнение на условията от издадена индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга
Напредък в изчистването на аудиовизуалния сектор от пиратско съдържание
Наказателно постановление № РД-10-38 от 06 декември 2016 г.
Наказателно постановление № РД-10-37 от 06 декември 2016 г.
Наказателно постановление № РД-10-36 от 06 декември 2016 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-125 от 10.11.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-98 от 14.07.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-97 от 14.07.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-95 от 14.07.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-83 от 14.07.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-81 от 14.07.2015 г.