НАДЗОР

Начало » НАДЗОР

Наказателно постановление № РД-10-7 от 12 януари 2016 г.
Наказателно постановление № РД-10-6 от 12 януари 2016 г.
Наказателно постановление № РД-10-5 от 12 януари 2016 г.
Наказателно постановление № РД-10-4 от 12 януари 2016 г.
Наказателно постановление № РД-10-3 от 12 януари 2016 г.
Наказателно постановление № РД-10-2 от 12 януари 2016 г.
Наказателно постановление № РД-10-1 от 12 януари 2016 г.
Прессъобщение на ЕРГА Приключи едногодишната работа по три теми от Директивата за аудиовизуалните медийни услуги - „Защита на непълнолетните в конвергентна среда”, „Материалната юрисдикция в конвергентна среда” и „Независимост на регулаторите”
Наказателно постановление № 10-127 от 15 декември 2015 г.
Наказателно постановление № 10-126 от 1 декември 2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-72 от 22.10.2013 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-53 от 18.12.2014 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-39 от 25.06.2013 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-24 от 27.05.2014 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-19 от 03.02.2015 г.
Прессъобщение на ЕRGА относно необходимостта от незaвисими медии
Изявление на ЕRGА относно необходимостта от независими медии
Македония успешно направи прехода към цифровизацията на телевизионния ефир - основни акценти.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-74 от 19.11.2013 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-38 от 17.03.2015 г.