НАДЗОР

Начало » НАДЗОР

Наказателно постановление № РД-10-21 от 07 март 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-20 от 07 март 2017 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-115 от 06.10.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-111 от 06.10.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-102 от 21.04.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-76 от 03.12.2013 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-52 от 21.04.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-52 от 09.12.2014 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-47 от 07.05.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-12 от 31.02.2016 г.
Наказателно постановление № РД-10-19 от 14 февруари 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-18 от 14 февруари 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-17 от 14 февруари 2017 г.
Финален доклад избори 2017
Данни и констатации от проведения специализиран мониторинг върху дейността на доставчиците на медийни услуги по време на предизборната кампания за народни представители за периода от 24 февруари до 26 март 2017 г.
Презентация на Европейските практики в защитата на непълнолетни лица
Четвърти междинен доклад от мониторинга на кампанията за избор на народни представители в електронните медии (17.03.2017 – 26.03.2017)
Трети междинен доклад от мониторинга на кампанията за избор на народни представители в електронните медии (10.03.2017 – 16.03.2017)
Втори междинен доклад от мониторинга на кампанията за избор на народни представители в електронните медии (03.03.2017 – 09.03.2017)
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-117 от 13.10.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-110 от 06.10.2015 г.