НАДЗОР

Начало » НАДЗОР

Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-17 от 26.03.2013 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-7 от 12.02.2013 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-1 от 12.01.2016 г.
Мониторингова дейност: Доклади за наблюдението на "Шоуто на Слави"
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-118 от 13.10.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-113 от 06.10.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-91 от 14.07.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-72 от 09.06.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-1 от 12.01.2016 г.
Наказателно постановление № РД-10-35 от 15 ноември 2016 г.
Наказателно постановление № РД-10-34 от 15 ноември 2016 г.
Наказателно постановление № РД-10-33 от 15 ноември 2016 г.
Наказателно постановление № РД-10-32 от 08 ноември 2016 г.
Мониторинг във връзка с отразяването на инцидента на гара Хитрино и последвалите го събития
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-106 от 15.09.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-56 от 21.04.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-8 от 03.02.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-7 от 12.01.2016 г.
Наказателно постановление № РД-10-31 от 18 октомври 2016 г.
Наказателно постановление № РД-10-30 от 18 октомври 2016 г.