НАДЗОР

Начало » НАДЗОР

Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-72 от 09.06.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-01 от 12.01.2016 г.
Наказателно постановление № РД-10-35 от 15 ноември 2016 г.
Наказателно постановление № РД-10-34 от 15 ноември 2016 г.
Наказателно постановление № РД-10-33 от 15 ноември 2016 г.
Наказателно постановление № РД-10-32 от 08 ноември 2016 г.
Мониторинг във връзка с отразяването на инцидента на гара Хитрино и последвалите го събития
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-106 от 15.09.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-56 от 21.04.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-08 от 03.02.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-07 от 12.01.2016 г.
Наказателно постановление № РД-10-31 от 18 октомври 2016 г.
Наказателно постановление № РД-10-30 от 18 октомври 2016 г.
Наказателно постановление № РД-10-29 от 18 октомври 2016 г.
Наказателно постановление № РД-10-28 от 18 октомври 2016 г.
Резултати от пилотно изследване – избори 2016 - резюме
Финален доклад за наблюдение върху радио- и телевизионни програми - избори 2016 г. - пълен вариант.
Финален доклад за наблюдение върху радио- и телевизионни програми - избори 2016 г.
Четвърти междинен доклад - Избори 2016
МОНИТОРИНГОВА ДЕЙНОСТ: Наблюдение на предаването „Шоуто на Слави“ (07-10 ноември)