НАДЗОР

Начало » НАДЗОР

Трети междинен доклад – Избори 2016
Втори междинен доклад от изборния мониторинг 17-26 октомври 2016 г.
Първи междинен доклад от изборния мониторинг 06-16 октомври 2016 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-47 от 02.12.2014 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-120 от 27.10.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-87 от 14.07.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-67 от 12.05.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-59 от 28.04.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-32 от 26.02.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-26 от 10.02.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-15 от 30.02.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-12 от 20.02.2014 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-11 от 03.02.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-07 от 28.01.2014 г.
Наказателно постановление № РД-10-27 от 29 септември 2016 г.
Наказателно постановление № РД-10-26 от 20 септември 2016 г.
Наказателно постановление № РД-10-25 от 23 август 2016 г.
Наказателно постановление № РД-10-24 от 19 юли 2016 г.
Наказателно постановление № РД-10-23 от 12 юли 2016 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-126 от 01.12.2015 г.