НАДЗОР

Начало » НАДЗОР

Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-75 от 09.06.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-68 от 12.05.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-44 от 18.11.2014 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-25 от 10.02.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-01 от 08.01.2012 г.
ДОКЛАД относно фокусиран мониторинг във връзка с отразяването на мероприятието „София прайд"
ДОКЛАД за наблюдение на СЕМ по повод отразяването на инцидента със състезателката по художествена гимнастика Цветелина Стоянова
Наблюдение върху ДМУ относно отразяване на инцидента със състезателката по художествена гимнастика Цветелина Стоянова.
СЕМ изследва медийното съдържание с акцент върху насилието в програми на обществени и търговски доставчици на медийни услуги
Дейност на СЕМ по чл. 125в от ЗРТ за периода  24.08.2015 г. - 24.02.2016 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-108 от 15.09.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-78 от 30.06.2015 г
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-40 от 07.04.2015 г
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-07 от 03.02.2015 г.
Наказателно постановление № РД-10-13 от 31 март 2016 г.
Наказателно постановление № РД-10-12 от 31 март 2016 г.
Решение на Съда на ЕС за търговската реклама (дело C-314/14)
Процедура на ЮНЕСКО за разглеждане на жалби и оплаквания
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-74 от 09.06.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-60 от 05.05.2015 г.