НАДЗОР

Начало » НАДЗОР

Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-37 от 17.03.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-12 от 20.03.2013 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-6 от 03.02.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-3 от 13.01.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № 7 от 31.01.2012 г.
Наказателно постановление № 10-125 от 10 ноември 2015 г.
Наказателно постановление № 10-124 от 10 ноември 2015 г.
Наказателно постановление № 10-123 от 10 ноември 2015 г.
Годишна дейност на Съвета за електронни медии по инициираните от ЕК промени в Директивата за аудиовизуалните медийни услуги
Доклад от наблюдението на предизборната кампания за провеждане на Местни избори – 2015 и на Националния референдум
Наказателно постановление № 10-122 от 27 октомври 2015 г.
Наказателно постановление № 10-121 от 27 октомври 2015 г.
Наказателно постановление № 10-120 от 27 октомври 2015 г.
Наказателно постановление № 10-119 от 27 октомври 2015 г.
Наказателно постановление № 10-118 от 13 октомври 2015 г.
Наказателно постановление № 10-117 от 13 октомври 2015 г.
Наказателно постановление № 10-116 от 13 октомври 2015 г.
Наказателно постановление № 10-115 от 06 октомври 2015 г.
Наказателно постановление № 10-114 от 06 октомври 2015 г.
Наказателно постановление № 10-113 от 06 октомври 2015 г.