НАДЗОР

Начало » НАДЗОР

Наказателно постановление № 10-112 от 06 октомври 2015 г.
Наказателно постановление № 10-111 от 06 октомври 2015 г.
Наказателно постановление № 10-110 от 06 октомври 2015 г.
Информация за дейността, осъществена от СЕМ по чл. 125в от ЗРТ за периода  25.02.2015 г. - 24.08.2015 г.
Доклад за осъществен надзор по спазване на ЗРТ на телевизионната програма "АЛФА ТВ"
Ревизия на eвропейската медийна директива - предложения на надзорниците от ЕС - 1-ва част
Ревизия на eвропейската медийна директива - предложения на надзорниците от ЕС - 2-ра част
Ревизия на eвропейската медийна директива – предложения на надзорниците от ЕС - 3-та част
Наказателно постановление № 10-109 от 29 септември 2015 г.
Наказателно постановление № 10-108 от 15 септември 2015 г.
Наказателно постановление № 10-107 от 15 септември 2015 г.
Наказателно постановление № 10-106 от 15 септември 2015 г.
Наказателно постановление № 10-105 от 15 септември 2015 г.
Наказателно постановление № 10-104 от 15 септември 2015 г.
Наказателно постановление № 10-103 от 15 септември 2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-78 от 03.12.2013 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-26 от 10.06.2014 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-10 от 20.02.2014 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-33 от 25.09.2014 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-15 от 11.03.2014 г.