НАДЗОР

Начало » НАДЗОР

Наказателно постановление № РД-10-29 от 18 октомври 2016 г.
Наказателно постановление № РД-10-28 от 18 октомври 2016 г.
Резултати от пилотно изследване – избори 2016 - резюме
Финален доклад за наблюдение върху радио- и телевизионни програми - избори 2016 г. - пълен вариант.
Финален доклад за наблюдение върху радио- и телевизионни програми - избори 2016 г.
Четвърти междинен доклад - Избори 2016
МОНИТОРИНГОВА ДЕЙНОСТ: Наблюдение на предаването „Шоуто на Слави“ (07-10 ноември)
Трети междинен доклад – Избори 2016
Втори междинен доклад от изборния мониторинг 17-26 октомври 2016 г.
Първи междинен доклад от изборния мониторинг 06-16 октомври 2016 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-47 от 02.12.2014 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-120 от 27.10.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-87 от 14.07.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-67 от 12.05.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-59 от 28.04.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-32 от 26.02.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-26 от 10.02.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-15 от 30.02.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-12 от 20.02.2014 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-11 от 03.02.2015 г.