НАДЗОР

Начало » НАДЗОР

Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-82 от 14.07.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-21 от 10.2.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-24 от 19.07.2016 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-121 от 27.10.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-55 от 18.12.2014 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-29 от 18.10.2016 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-51 от 21.04.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-18 от 07.06.2016 г.
Наказателно постановление № РД-10-45 от 13 юни 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-44 от 16 май 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-43 от 16 май 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-42 от 16 май 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-41 от 10 май 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-40 от 10 май 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-39 от 10 май 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-38 от 10 май 2017 г.
Доклад за осъществен надзор за спазване разпоредбата на чл. 75, ал. 10 на Закона за радиото и телевизията (силата на звука на рекламите)
Информация за резултатите от проверките на предприятията, разпростаняващи програми по чл. 125в от ЗРТ за периода  25.08.2016 г. – 24.02.2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-37 от 25 април 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-36 от 25 април 2017 г.