НАДЗОР

Начало » НАДЗОР

Втори междинен доклад от мониторинга на кампанията за избор на народни представители в електронните медии (03.03.2017 – 09.03.2017)
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-117 от 13.10.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-110 от 06.10.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-89 от 14.07.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-53 от 21.04.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-38 от 28.10.2014 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-34 от 26.02.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-10 от 03.02.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-3 от 12.01.2016 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-2 от 12.01.2016 г.
Наказателно постановление № РД-10-16 от 17 януари 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-15 от 17 януари 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-14 от 17 януари 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-13 от 17 януари 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-12 от 17 януари 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-11 от 17 януари 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-10 от 17 януари 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-9 от 17 януари 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-8 от 17 януари 2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-7 от 17 януари 2017 г.