Дейности

Начало » Дейности

Протокол № 1 от 12 януари 2023 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 27 януари 2023 г.
Протокол № 38 от 15 декември 2022 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 12 януари 2023 г.
Протокол № 37 от 08 декември 2022 г.
Отчет на СЕМ за изпълнението на изискванията за достъпност на медийните услуги (чл. 8а от ЗРТ)
Отчет на СЕМ за изпълнението на мерките за медийна грамотност (чл. 33а от ЗРТ)
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 15 декември 2022 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 8 декември 2022 г.
Протокол № 36 от 22 ноември 2022 г.
Протокол № 35 от 17 ноември 2022 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 22 ноември 2022 г.
Протокол № 34 от 08 ноември 2022 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 17 ноември 2022 г.
Протокол № 33 от 25 октомври 2022 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 08 ноември 2022 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 25 октомври 2022 г.
Протокол № 32 от 29 септември 2022 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 29 септември 2022 г.
Протокол № 31 от 15 септември 2022 г.