НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Вид услуга
Описание
123
Фондация Бъдеще 21 век - Видео по поръчка Параметри каталог от собствени аудио и видео материали, и предоставени материали с уредени авторски права от партньори от обществени радиа в страни на ЕС, обучителни материали на езикови центрове, преподаватели по различни езици, и други материали с уредени авторски права. Възможност за гледане/ слушане от момента на обработка на заявката или след сваляне на заявените материали
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 15.04.2013 г.
Юридическо лице Фондация Бъдеще 21 век »
HBO Europe/Ейч Би Оу Юръп ООД - Видео по поръчка Параметри HBO GO - висококачествена (HD) аудио-визуална медийна услуга по заявка, която се предоставя от доставчик на медийни услуги и се разпространява като допълнение към лицензираните канали и която включва съдържание и интерфейс
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 01.04.2013 г.
Юридическо лице HBO Europe/Ейч Би Оу Юръп ООД »
Уеб радио и ТВ ООД - Стрийминг услуга Параметри Стрийминг услуга при поискване с наименование "Диджитъл радио"/ Digital Radio/, достъпна през мобилни устройства (телефони 3G и таблети), интернет (през уебсайт www.digitalradio.bg), IPTV. Услугата съдържа 6 (шест) канала (предавания) – Digital Radio Rock, Digital Radio Pop, Digital Radio Pop Folk, Digital Radio DJ, digital Radio Hip Hop, Digital Radio Free, които са достъпни след индивидуална заявка от потребителя в избран от него момент и срещу заплащане
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 01.05.2013 г.
Юридическо лице Уеб радио и ТВ ООД »
Върджин Груп България ЕООД - Видео по поръчка Параметри 1. InViVо – VoD платформа за доставка на аудио-визуални услуги по поръчка на потребителя. Стрийминг услуга, достъпна през интернет и по IP способ, чрез приложение или уеб-браузър, за мобилни устройства (смартфони, лаптопи, таблети), компютърни системи, смарт телевизори и сет-топ-бокс устройства на кабелни оператори. Услугата осигурява неограничен достъп до аудио-визуални продукти (филми, сериали, програми), съдържащи се в каталог с посочени заглавия, срещу заплащане на месечен абонамент. 2. Включване на допълнителна услуга с наименование InViVo Play (Инвиво плей) в рамките на предоставяната от Върджин Груп България ЕООД услуга InViVo, предоставяща достъп на потребителите до плейлиста с аудио-визуални произведения и самопромоционални съобщения, подредени по начин и поредност, предварително определени от Върджин Груп България ЕООД
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 01.12.2013 г.
Юридическо лице Върджин Груп България ЕООД »
Корес Нет ЕООД - Плати за да гледаш/ Pay-Per-View Параметри услуга с наименование "Ритмо", при която в избран от потребителя момент, по негова лична заявка, се предоставя достъп до аудио-визуални произведения въз основа на каталог от произведения, подбрани от "Корес нет" ЕООД.
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 27.02.2014 г.
Юридическо лице Корес Нет ЕООД »
А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД - Видео по поръчка Параметри Потребителски достъп до аудиовизуални произведения (филми и музикални произведения), включени в картотека с предварително определени от А1 България ЕАД произведения срещу заплащане на определена цена, в зависимост от заявеното за гледане/слушане произведение
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 10.05.2010 г.
Юридическо лице А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД »
Амотера Пикчърс Лимитид - Видео по поръчка Параметри Предоставяне за разпространение на филмови произведения в рамките на лицензионни прозорци по каталог, по време, избрано от потребителя.
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 10.09.2010 г.
Юридическо лице Амотера Пикчърс Лимитид »
Амотера Пикчърс Лимитид - Плати за да гледаш/ Pay-Per-View Параметри Предоставяне за разпространение на филмови произведения в рамките на лицензионни прозорци посредсрвом кодирани средства за предаване в електронна съобщителна мрежа; достъпът до всяко произведение е възможен във всеки един момент от денонощието.
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 10.09.2010 г.
Юридическо лице Амотера Пикчърс Лимитид »
Глобъл Комюникейшън Нет АД - Видео по поръчка Параметри Услугата, представлява предлагане на филми по каталог, като потребителят има право да пуска, спира или паузира дадения филм по всяко време.
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 01.11.2010 г.
Юридическо лице Глобъл Комюникейшън Нет АД »
Глобъл Комюникейшън Нет АД - Плати за да гледаш/ Pay-Per-View Параметри На потребителите се предоставят 8 канала - пет от тях са за филми, като на всеки канал тече по един филм в рамките на 24 часа; два канала са с програма за възрастни и един информационен безплатен канал, който показва какви филми ще се предлагат през месеца.
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 01.11.2010 г.
Юридическо лице Глобъл Комюникейшън Нет АД »
Скат ТВ ООД - Плати за да гледаш/ Pay-Per-View Параметри Предоставяне за разпространение на филмови произведения посредством кодирани средства за предаване в електронна съобщителна мрежа. Достъпът до всяко произведение е възможен във всеки един момент от денонощието.
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 01.01.2011 г.
Юридическо лице Скат ТВ ООД »
Скат ТВ ООД - Видео по поръчка Параметри Услуга, позволяваща на крайните потребители да получават в определен от тях час, изрично заявено събитие, избрано по каталог.
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 01.01.2011 г.
Юридическо лице Скат ТВ ООД »
Ван Крис 21 ЕООД - Видео по поръчка Параметри специализирана платформа, посредством която определен каталог от филми, песни и други аудио-визуални продукти е достъпен за клиенти на територията на Р.България. Платформата предлага: възможност за ползване на определена част от заглавията за определен период от време; възможност за ползване на определена част от заглавията докато са налични в каталога; възможност за гледане на определено заглавие при поискване като бонус или срещу минимално заплащане
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 01.12.2013 г.
Юридическо лице Ван Крис 21 ЕООД »
123