Становища

Начало » Актове на СЕМ » Становища

pageBoxLeft123pageBoxRight
Становище за "ТВ Седем" ЕАД Относно: съответствие с изискванията на чл.5, т.1 от Правилата за реда за издаване на разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали.
Становище за "ТВ 2" ЕООД Относно: съответствие с изискванията на чл.5, т.1 от Правилата за реда за издаване на разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали.
Становище за "М.САТ ТВ" ЕООД допълва Становище от 18 май 2009 г.
Становище за СД "Вис Виталис - Самарски и Сие" Относно: съответствие с изискванията на чл.5, т.1 от Правилата за реда за издаване на разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали.
Становище за "Статис" АД Относно: съответствие с изискванията на чл.5, т.1 от Правилата за реда за издаване на разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали.
Становище за "РЕ - ТВ" ЕАД Относно: съответствие с изискванията на чл.5, т.1 от Правилата за реда за издаване на разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали.
Становище за "Р.Д.-ТВ" ЕООД Относно: съответствие с изискванията на чл.5, т.1 от Правилата за реда за издаване на разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали.
Становище за "Евроком - национална кабелна телевизия" ООД Относно: съответствие с изискванията на чл.5, т.1 от Правилата за реда за издаване на разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали.
Становище за "Евроком - България" ЕООД Относно: съответствие с изискванията на чл.5, т.1 от Правилата за реда за издаване на разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали.
Становище за "Телекабел" АД Относно: съответствие с изискванията на чл.5, т.1 от Правилата за реда за издаване на разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали.
Становище за "М.САТ ТВ" ЕООД Относно: съответствие с изискванията на чл.5, т.1 от Правилата за реда за издаване на разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали.
Становище за "Михайлов ТВ" ООД Относно: съответствие с изискванията на чл.5, т.1 от Правилата за реда за издаване на разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали.
Становище Относно: отразяването на предизборната кампания от радио- и телевизионните оператори за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.
Становище Относно: проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията
Становище Относно: Правила за реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс- радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово разиоразпръскване на телевизионни сигнали (Правилата)<{!
Становище Относно: проекта на Закона за електронните съобщения
Становище Относно: стартирането на Национална информационна кампания за защита на интелектуалната собственост
Становище Относно: Внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за радио и телевизия
Становище Относно: Законопроект за изменение на чл.102 от Закона за радиото и телевизията
Становище Относно: подготвяната ревизия на директива 97/36/ЕС "Телевизия без граници".
pageBoxLeft123pageBoxRight