Становища

Начало » Актове на СЕМ » Становища

pageBoxLeft123pageBoxRight
Становище Относно: Прилагането на разпоредбите в Закона за здравето, свързани с рекламата на алкохолни напитки в радио- и телевизионни предавания.
Становище Относно: Нелоялна конкуренция и измама на потребителите от почти всички телевизии, чрез скриване цената или фалшива информация за цената на минута при ползване на импулсни телефони на националните оператори БТК, М-тел, Глобул и Мобиком.
Становище Относно: Изпълнението на сключения с Генералния директор на БНТ Договор за управление на основание чл. 56 от ЗРТ, искано с писмо от Комисията по медии.
Становище Относно: Договор за търговско представителство, сключен между БНТ и "Видео Интернешънъл България" ООД.
Становище Относно: отразяване на значими събития от радио- и телевизионните оператори съобразно разпоредбите на ЕКТТ.
Становище Относно: необходимостта от защита на малолетните и непълнолетните при излъчването на песни в радио- и телевизионни програми.
Становище Относно: текст за проектозакон за Радиото и Телевизията
Становище Относно: прекъсване на предаване от друго предаване
Становище Относно: Обявяването на производители на стоки и услуги в края на новинарските емисии на телевизионните оператори.
Становище Относно: Възможността за реклама и спонсорство в т.нар. "часовник" в програмата на телевизионните оператори.
Становище Относно: методика за провеждане на мониторинг по спазването на програмните характеристики, които се съдържат в лицензиите за радио- и телевизионна дейност.
Становище Относно: понятието "документален филм"във връзка с прилагането на чл. 83 ал. 2 от ЗРТ.
Становище Списък на значимите културни събития с национално значение.
Становище Относно: допълнение на Наредба № 13 от 14.07.2000 г. за условията и реда за одобряване рекламата на лекарствени продукти, издадена от Министъра на здравеопазването (Обн. ДВ, бр. 59 от 21.07.2000 г.)
Становище Относно: възможните мощности за излъчване на парламентарния канал на Народното събрание от Българско национално радио.
Становище Относно: възможността за производство и излъчване на оригинално развлекателно предаване с основен обект рекламата.
Становище за "Р.Д.-ТВ" ЕООД допълва Становище от 18 май 2009 г.
pageBoxLeft123pageBoxRight