Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-35 от 16 май 2024 г. за изменение на разрешения за ползване на радиочестотен спектър от електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване, издадени на Р-22 ЕООД за гр. Русе и за гр. Несебър.
Решение № РД-05-34 от 16 май 2024 г. за изменение на разрешение за ползване на радиочестотен спектър от електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване, издадено на Фреш Радио Груп ЕООД за гр. Русе.
Решение № РД-05-33 от 16 май 2024 г. за изменение на разрешение за ползване на радиочестотен спектър от електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване, издадено на Р-22 ЕООД за гр. Русе.
Решение № РД-05-32 от 16 май 2024 г. за заличаване на регистрацията на ЕС ТВ ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга "S TV".
Решение № РД-05-31 от 16 май 2024 г. за съгласуване на Общите условия за ползване на услугите, предоставяни от доставчика на платформа за споделяне на видеоклипове Ви Бокс ЕАД. 
Уведомления за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ (5 броя)
Уведомление до длъжник по АУПДВ до СТУАРТ ЕООД
Споразумение между СЕМ и ЦИК за изборите на 9 юни 2024 г.
Решение № РД-05-30 от 25 април 2024 г. за избор на изпълняващи длъжността председател на Съвета за електронни медии.
Решение № РД-05-29 от 18 април 2024 г. за изменение на разрешение за ползване на радиочестотен спектър от електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване, издадено на Българското национално радио.
Решение № РД-05-28 от 18 април 2024 г. за даване на задължителни указания на Агенция Атлантик ЕООД.
Решение № РД-05-27 от 11 април 2024 г. за изменение на разрешение за ползване на радиочестотен спектър от електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване, издадено на Фреш Радио Груп ЕООД за гр. Русе.
Решение № РД-05-26 от 11 април 2024 г. за изменение на разрешение за ползване на радиочестотен спектър от електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване, издадено на БТВ Медиа Груп ЕАД за гр. София.
Решение № РД-05-25 от 11 април 2024 г. за заличаване регистрацията на Каварна Сат ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-24 от 4 април 2024 г. за вписване на 7АРТ АД като доставчик на нелинейни медийни услуги.
Решение № РД-05-23 от 4 април 2024 г. за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност, издадена на РТЕ НЕТ ООД за територията на гр. Несебър.
Решение № РД-05-22 от 4 април 2024 г. за изменение на индивидуални лицензии и регистрация, издадени на Телевизия Европа АД.
Решение № РД-05-21 от 28 март 2024 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-20 от 21 март 2024 г. за изменение на разрешение за ползване на радиочестотен спектър от електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване, издадено на Радио Тангра ЕАД за гр. Бургас.
Решение № РД-05-19 от 21 март 2024 г. за изменение на разрешение за ползване на радиочестотен спектър от електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване, издадено на Гларус Р ООД за гр. Бургас.