Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-25 от 16 март 2023 г. за изменение на индивидуална лицензия, издадена на Агенция Атлантик ЕООД.
Решение № РД-05-24 от 2 март 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Метрорадио ЕООД.
Решение № РД-05-23 от 2 март 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фреш Радио Груп ЕООД.
Решение № РД-05-22 от 2 март 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фондация Радио Нова Европа.
Решение № РД-05-21 от 2 март 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио Тангра ЕАД.
Решение № РД-05-20 от 2 март 2023 г. за изменение на индивидуални лицензии, издадени на Радио Веселина ЕАД.
Решение № РД-05-19 от 2 март 2023 г. за изменение на индивидуални лицензии, издадени на Радио Експрес АД.
Решение № РД-05-18 от 2 март 2023 г. за изменение на индивидуални лицензии, издадени на Агенция Витоша ЕООД.
Решение № РД-05-17 от 2 март 2023 г. за изменение на индивидуална лицензия и регистрация, издадени на Агенция Атлантик ЕООД.
Решение № РД-05-16 от 2 март 2023 г. за изменение на индивидуални лицензии и регистрации, издадени на Нова Броудкастинг Груп ЕООД.
Решение № РД-05-15 от 2 март 2023 г. за заличаване регистрацията на Попово - Кабел ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-14 от 2 март 2023 г. за регистрация на Добруджа кабел ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-13 от 2 март 2023 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на Керемидчиев и Райкова и сие ООД за територията на гр. Ямбол.
Споразумение между СЕМ и ЦИК за изборите на 02 април 2023 г.
Решение № РД-05-12 от 9 февруари 2023 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Българското национално радио.
Решение № РД-05-11 от 9 февруари 2023 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Ловеч.
Решение № РД-05-10 от 27 януари 2023 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-9 от 27 януари 2023 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-8 от 27 януари 2023 г. за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщения, издадени на МК Студио ЕООД.
Кодекс за поведение относно мерките за оценка, означаване и ограничаване на достъпа до предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата